Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A Veszprémi Akadémiai Bizottság 50. közgyűlése

Az MTA VEAB 50. jubileumi közgyűlése 2023. február 24-én került megrendezésre személyes jelenléti formában. A rendezvénynek az MTA VEAB Székháza adott otthont. A rendezvény első perceiben Padisák Judit akadémikus, a VEAB elnöke köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Kollár László akadémikus urat, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát és Brányi Mária asszonyt, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármesterét, a VEAB elnökségét, a közgyűlésen megjelent akadémikusokat, VEAB tagokat, az MTA közgyűlési képviselőit, a szak- és munkabizottságok elnökeit és minden kedves vendéget.

Kollár László, az MTA főtitkára Szabó T. Anna Február című versével köszöntötte a közgyűlést. A versben a tavasz közeledtével a megújulás, a változás reményét hangsúlyozta, amely nem csak a természetre, mindennapi életünkre, de általában a tudományra is igaz: a fontos áttörésekhez nem csak tehetség és szorgalom kell, hanem képesség a friss látásra, a megújulásra, a hitre, hogy cselekedeteink által egy élhetőbb jövőt építünk. Megemlékezett az orosz támadás első évfordulójáról, idézve ismét a vers sorait: „…túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén?”. Fontossága miatt kiemelte, hogy a közoktatás, a PhD képzés és a tudományos kutatás egy egységes rendszert alkot. Ha bármely eleme sérül, súlyos károk keletkeznek, melyek helyreállítására évtizedek kellenek. Kiemelte, hogy a középiskolák bázisán felépülő kutatóműhelyek táplálják a nyitott, újra fogékony gondolkodásmódot. Itt, ezekben a műhelyekben (és nem csak februárban) a fiatal kutatónak az a dolga, hogy elődei állításait megkérdőjelezze. Itt kell, hogy megtanulja, hogy az igazságokat nem csak azért fogadjuk el, mert egy tekintélyes ember mondja, hanem mert racionális magyarázatok vannak mögötte. Ez a gondolkodásmód kell, hogy a közoktatás alapja is legyen. A kutatás mindig úton járás, minden eredmény új kérdéseket szül, melyekért közösen kell dolgoznunk. Az MTA vezetése nevében köszönetét és megbecsülését fejezte ki a VEAB valamennyi tagjának és munkatársának, hogy több mint fél évszázados tudományos tevékenységével segíti a tudomány útján járókat. Beszédében Cholnoky Jenő akadémikus sorait is idézte: „Azért indulok el mindig egy nagy útra, hogy bennem is elinduljon valami.” A tudománytörténet arra tanít bennünket, hogy gyakran nem abból keletkezik az áttörés, amire a kutatás maga irányul. A tudomány útján ezért szükség van nyitottságra, figyelmes alázatra és engedni kell, hogy ne csak mi alakítsuk az utat, hanem az út is alakítson bennünket. Segítség lehet, ha az ünnepi pillanatok mellett megtanuljuk újra felfedezni a hétköznapi kutatómunka becsületét és örömét.
Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere röviden köszöntötte az ünnepi közgyűlést. Beszédében kiemelte, mennyire fontos a VEAB működése, tevékenysége, jelenléte a városban, egyszerre térségi centrum, értékképző közeg, a tudományos és kulturális közélet elválaszthatatlan alkotóeleme.

A kulturális programot követően Padisák Judit akadémikus, az MTA VEAB elnöke számolt be a VEAB 2022. évi tevékenységéről. Tájékoztatást adott a bizottságok tavalyi évben megvalósult rendezvényeiről, az ehhez kapcsolódó szakbizottsági pályázatok felhasználásáról, a VEAB bevételeiről. Kiemelte, hogy a Bizottság továbbra is támogatja a fiatal kutatókat (VEAB Év Kutatója és VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatok) és teret ad eredményeik bemutatásának (Pannon Tudományos Napok). Ismertette a VEAB tagjainak 2022. évi nemzetközi, állami, regionális és szakmai elismeréseit, bemutatta a támogatott kutatócsoportokat és kutatóhelyeket, majd röviden vázolta a VEAB 2023. évi terveit.

A programban Abonyi János professzor, a Pannon Egyetem rektorhelyettesének előadása következett „A mesterséges intelligencia és a tudomány – a kutatás tárgya a kutatás eszköze” címmel. Előadásában bemutatta ezt a nagyon érdekes, rohamosan fejlődő, ugyanakkor nagyon érzékeny tudományterületet. Beszélt a gyenge mesterséges intelligenciáról: itt célirányosan, egy-egy konkrét feladat megoldására fejlesztett algoritmusokkal dolgozunk, ahol az MI az adott feladatban jobb lehet az embernél. Leírta az erős mesterséges intelligenciát is, amely több feladat megoldására alkalmas, tanul, érvel és koncepciókat ért meg. Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán hamarosan sor kerül a tudományos adatbázisok integrálására a keresőprogramokban, amely számos szakmai kérdést vet fel. Beszédét Martin Luther King szavaival zárta: „Az emberiség fennmaradása a kreatív gondolkodókon múlik.”, a jelen helyzetet a Holdra szállás történelmi pillanatához hasonlítva. Ezt követően Padisák Judit akadémikus, a VEAB elnöke zárszavában megköszönte főtitkár úr és alpolgármester asszony köszöntőjét, a zenei közreműködők és Abonyi professzor úr előadását, majd az ülést bezárta.

A rendezvényről készített felvétel megtekinthető YouTube csatornánkon:
https://youtu.be/-CFkrjPE_ak

Kapcsolódó cikk:
https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2023/02/otven-eve-segitik-a-kutatokat
https://www.veszpremtv.hu/a-veab-50-kozgyulese/
https://vehir.hu/cikk/67844-jubileumi-kozgyulest-tartott-a-veab