Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB kiemelkedő ifjú kutatója 2023

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója

díj elnyerésére pályakezdő és fiatal kutatók számára
a műszaki tudományok, az élettudományok és az élettelen természettudományok területén

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet a műszaki tudományok, az élettudományok és az élettelen természettudományok területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.


A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket. Mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki, külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van. A fenti időbeli korlát a gyermeknevelési céllal igazolt távollét idejével kedvezményesen növelhető.

A díjat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki tudományok, az élettudományok és az élettelen természettudományok területén jelentős szakmai eredményeket értek el, amelyeket az alábbiak igazolnak:


˗ a jelölt eddigi tudományos eredményeit közérthetően összefoglaló 5-10 oldalas pályamű;
˗ megjelent szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
˗ elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért és elnökölt zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a  díjakat ne ítélje oda.

A díjak (érem, díszoklevél és fejenként 250 000,- Ft összegű pénzjutalom) átadására az MTA VEAB Székházban decemberben megrendezésre kerülő Fiatal kutatók fóruma előadóülésen kerül sor. A díjak átadását követően a díjazottak 15 perces közérthető szakmai előadásban mutatják be tudományos eredményeiket. A rendezvényen való részvétel a díj átvételének feltétele.

A pályázatok beadási határideje: 2023. október 6.

Pályázati felhívás