Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Év Kutatója pályázat

Pályázat 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek részére

„Az Év Kutatója” cím elnyerése az MTA VEAB működési területén (Észak-Dunántúl) PhD fokozattal rendelkezők számára lehetséges.

Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány valamint a természettudomány és matematika, területén egy–egy arra méltó szakember kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján.

A kitüntetés adományozására a Magyar Tudomány Ünnepét követően kerül sor érem, oklevél és ösztöndíj átadása formájában. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt:

  • eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
  • eredményeire szabadalmakat kapott, és
  • akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.

A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével.
A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége dönt.

A pályázatokat az adott év pályázati kiírásában megadott szempontok alapján kell benyújtani a VEAB titkárságára.
Az aktuális pályázatokról a bal oldali menüben találhat részletes információt.