Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Tudományos rendezvények támogatása 2021

 Pályázati felhívás
tudományos rendezvények támogatására
a VEAB szak- és munkabizottságai részére

Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet a szak- és munkabizottságok 2021. március 1. – november 30. között tartandó tudományos rendezvényeinek anyagi támogatására. A 2020 évi pályázathoz kapcsolódó VEAB elnökségi szándéknyilatkozattal összhangban az ebben a pályázati ciklusban az odaítélhető teljes keret 600 000,- HUF.

A pályázat benyújtására jogosultak a VEAB szakbizottsági elnökei, akik a szakbizottságukon belüli igényeket összegyűjtik és szakmai szempontok szerint rangsorolják. Szakbizottságonként legfeljebb két, rangsorolt pályázat nyújtható be.Az idei évben pályázatonként maximum 200 000,- HUF összegre nyújtható be igény.A pályázat keretében elszámolható költségek:

  • szak- és munkabizottsági előadóülések, konferenciák szállás és vendéglátási költségei (A vendéglátást terhelő reprezentációs adó mértéke: 39,55%);
  • tanulmányi kirándulások útiköltsége;
  • meghívott előadó útiköltsége (A hatályos jogszabályoknak megfelelően csak saját vagy közvetlen családtag tulajdonában lévő gépkocsi utazási költsége számolható el az előírt dokumentumok kitöltése, benyújtása mellett; honorárium nem számolható el);
  • rendezvényhez kapcsolódó kiadványok nyomdaköltsége.

 A pályázatok beadási határideje 2021. március 31.

A pályázatokat a VEAB honlapján található adatlapon kell elkészíteni és elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre kell beküldeni. Az adatlap tartalmazza a rendezvény leírását, fontosabb adatait és a költségtervet a megadott szempontok alapján. Az adatlapot a szakbizottsági elnök aláírásával hitelesíti.

A pályázatok támogatásáról a VEAB elnöksége dönt, legkésőbb 2021. április 15 napjáig (az ezt megelőzően megpályázott rendezvények finanszírozásáról soron kívül). A pályázatok értékelésénél fő mérlegelési szempont, hogy a rendezvény mennyiben segíti elő a VEAB szervezetének épülését és céljainak megvalósulását:a tudományos kutatás ösztönzését, a régión belül és kívül a tudományos együttműködések erősítését, a tudomány eredményeinek gyakorlati hasznosulása érdekében a tudomány és az ipari illetve közéleti szereplők közötti kapcsolatok erősítését, tudományos ismeretterjesztést, a fiatal korosztály bekapcsolását a tudományos közéletbe.

Az elnyert pályázat elszámolásához szükséges előzetes dokumentumok: a kapcsolódó szolgáltatásról szóló árajánlat bekérő, hivatalos árajánlat (eredeti aláírás, bélyegző). Ezek alapján a VEAB Titkársága készíti el a megrendelést, amit a budapesti központ hagy jóvá. A megrendelés visszaigazolás után kiállított számlák kifizetése kizárólag a budapesti központon keresztül lehetséges átutalásos formában;csak az ÁFÁ-s számlával igazolt tételek számolhatók el. Valamennyi dokumentumot az alábbi névre és címre kell kiállítani:

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (MTA TABT)
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Adószám: 15311801-2-41

A kiállított számlán feltüntetett tételeknek és összegeknek a pályázati adatlapon feltüntetett költségvetési tervvel összhangban kell lennie, attól a pályázat elfogadását követően költségnemben és összegben utólag eltérni nem lehet.

A számlák elszámolásának határideje: 2021. november 30.

Pályázati adatlap 2021