Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB kiemelkedő ifjú kutatója 2016

Pályázati felhívás fiatal kutatók részére

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága pályázatot hirdet pályakezdő és fiatal kutatók számára
a „VEAB KIEMELKEDŐ IFJÚ KUTATÓJA” díj elnyerésére a műszaki tudományok és az élő és élettelen természettudományok területén

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Területi Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.
A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket.
Összesen négy, egyenként 250 ezer Ft összegű ösztöndíj nyerhető. Külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.
 
A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:
- a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;
- publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
- elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért zsűri bírálja el, amelyet a VEAB elnöke vezet. A zsűri fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki minden díjat. A díjak kiosztására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén kerül sor.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján kell személyesen vagy postán át benyújtani két példányban a VEAB titkárához (Fenyvesi Ottó, VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és email-ben a fenyvesi.otto@tab.mta.hu címre. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke november 15-ig értesíti.

A pályázatok beadási határideje 2016. szeptember 30.
Várja a pályázatokat az MTA Veszprémi Területi Bizottsága


A pályázathoz beadandó dokumentumok:

1. - Pályázati űrlap
A Pályázó neve.
Születési helye és ideje.
Lakcíme, telefonszáma.
Munkahelye, beosztása.
Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe.
Ha van PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe.

2. - 5-10 oldalas pályamű, az eddig elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása. A pályaműnek tartalmaznia kell egy maximum 1 oldalas összefoglalót, a szakirodalmi előzmények kritikai áttekintését és az elért eredmények ismertetését, az esetleges gyakorlati alkalmazások bemutatásával.
3. - Rövid szakmai önéletrajz.
4. - Publikációs lista (impakt faktorokkal és a független hivatkozások számával).