Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

Összefoglaló az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Éves Közgyűlésének eseményeiről

2019. február 18.-án Pécsen kezdődtek és február 22.-én Veszprémben zárultak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok által megrendezett éves Közgyűlések programjai, melyek a korábbi évek hagyományait követve érdekes előadásokkal, neves előadókkal, tartalmas rendezvényekkel várták a látogatókat. Köszöntőjében az Akadémia minden vezetője kitért az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársaival folytatódó tárgyalásokra, a megbeszélések eddigi eredményeire.

Február 18-án Vékás Lajos, az Akadémia alelnöke köszöntötte a Pécsi Akadémiai Bizottság Közgyűlésének meghívott látogatóit.

 

 Lénárd László, PAB elnök 2018. évi tevékenységről és a 2019. évi tervekről szóló beszámolója után Pálné Kovács Ilona tartott előadást „Regionális fejlődés és kormányzás” címmel.

 

 

Február 19-én Török Ádám, az Akadémia Főtitkára nyitotta meg a Miskolci Akadémiai Bizottság Közgyűlését.

 

 

Köszöntője után Főtitkár úr átadta a szót Roósz András MAB elnök úrnak, Berkő Péter MAB alelnök úrnak, Csák Csilla MAB tudományos titkárnak, hogy tartsák meg beszámolójukat. Ezt követően a 16 szakbizottság elnöke is összegezte 2018. évi tevékenységét. A Közgyűlést Szabó Miklós „A jogtudomány tudományossága” című előadása zárta.

 

Debrecenben Lovász László az Akadémia elnöke köszöntötte a február 20-ai Közgyűlés résztvevőit. Elnök úr az ITM és Akadémia között folyó tárgyalások kapcsán reményét fejezte ki egy mindenki által elfogadható, közösen vállalható megoldás iránt. Lovász László hangsúlyozta, egy kis országban az alapkutatások világszínvonalra emelésével lehet védekezni az elszigetelődéstől.

 

 

 Elnök úr gondolatai után E. Kövér Katalin számolt be a „Molekulaszerkezet, dinamika és kölcsönhatás az NMR spektroszkópia tükrében” címmel, illetve „Fókuszban az Erbb2: a sejtbiofizikától az immunterápiáig” címmel Szöllősi János tudományos előadását hallhatták az érdeklődők az emlő tumor kezelésének összetett mechanizmusáról. Ezt követően a közgyűlésen díjátadások következtek, majd az érdeklődők megtekinthették Sándor Margit fotográfus kiállítását „A Transzibériai expresszel Moszkvától a Bajkál tóig”.

 

 

Szegeden február 21-én Bokor József, az Akadémia alelnöke üdvözölte a megjelenteket.

  

Fülöp Ferenc, SZAB elnök és Görög Márta, SZAB tudományos titkár 2018. évi munkát összegző előadásuk után Gergely Árpád László „Gravitációs hullámok felfedezése és a 2017-es Fizikai Nobel-díj” című előadása várta az érdeklődőket, majd a SZAB 2018. évi Médiapályázatának elismertjeit díjazták.

 

 

2018. február 22-én Veszprémben Skodáné Földes Rita, a VEAB alelnöke nyitotta meg a 46. Közgyűlés programjait.

 

Pósfai Mihály, VEAB elnök beszámolójában kitért arra, hogy az Akadémia működése során többször is válságba került, de különböző mecénások támogatása mindig megsegítette.

 

 Elnök úr beszámolója után a veszprémi Lovassy Gimnázium érettségiző diákjai Chopin H-moll szonátáját adták elő zongorán, majd Orbán László tartott tudományos előadást „Hal genomika- a laborból az úszó farmra” címmel.

Minden helyszínen tartalmas évértékelőkkel, beszámolókkal, tudományos előadásokkal, színvonalas kulturális kísérő rendezvényekkel, díjátadásokkal várták a látogatókat.

Bővebben az alábbiakban olvashatnak a Közgyűlésekről:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság 

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság 

A tudomány eredményeit ünnepelték az MTA TABT székházaiban

A Területi Akadémiai Bizottságok a „Határtalan tudomány” központi mottó jegyében, nagy érdeklődés mellett, színes programokkal kísérve tartották meg ünnepi rendezvényeiket idén novemberben. Sok kiváló tudós és kutató adott elő az MTÜ rendezvényein, munkájukat több esetben díjazták a bizottságok vezetői. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Tájékoztató az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak

2018. május 24.-én Debrecenben tartott találkozójáról

 

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak vezetői 2018. május 24-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában találkoztak, hogy a hagyományoknak megfelelően összegezzék a tavalyi évben végzett munkájuk tapasztalatait és megvitassák az idei esztendő feladatait.

A tanácskozást Gergely Pál, a DAB elnöke nyitotta meg, és Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a résztvevőket. A területi bizottságok elnökei, titkárságvezetői, a határon túli szervezetek vezető tisztségviselői is megtisztelték személyes jelenlétükkel a rendezvényt. 

Kőnig Marianna, a TAB Titkárságának igazgatója ismertette az aktuális feladatokat, az egyes területeken zajló felújítási munkálatokat, a megvalósult projekteket, majd a területi bizottságok elnökei szólaltak fel, hangsúlyozva a bizottságok tudománynépszerűsítő szerepét és a fiatalok tudományos életbe történő bevonásának, megszólításának fontosságát.

Morvai Tünde, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket az MTK EB és a Domus Program újdonságairól, majd a határon túli szervezetek képviselői adtak számot ez elmúlt év eseményeiről, folyamatban lévő feladatokról és jövőbeni terveikről.

Az eredményes tanácskozást a Debreceni Református Nagytemplom megtekintése zárta.

 

 

 

                                                                                

 


Beszámoló a Területi Akadémiai Bizottságok MTÜ 2017 ünnepi üléseiről

A Területi Akadémiai Bizottságok nagy érdeklődés mellett megtartották ünnepi rendezvényüket a tudományünnepi régiós rendezvénysorozat nyitó eseményeként. A sikeres programok keretében díjak átadására is sor került. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai BizottságLovász László, az MTA elnöke részvétele mellett került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, mely programnak ez évben a Veszprémi Akadémiai Bizottság adott otthont.

Munkaértekezlet formájában találkoztak az MTA területi bizottságainak vezetői 2017. május 25-én a VEAB székházában. Az értekezleten a hazai területi bizottságok elnökei mellette Lovász László, az MTA elnöke is jelen volt. Lovász László elnök úr köszöntőjében hangsúlyozta az Akadémia – mint ahogy az előző időszakokban is – a következő akadémiai ciklusban is számít a területi bizottságok társadalmi kapcsolatok, a tudomány közvetítése terén betöltött fontos munkájára.  Kőnig Marianna a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgató asszonya összegzést adott a TABT pénzügyi tevékenységéről, majd a résztvevők a területi bizottságok beszámolóján keresztül értékelték a bizottságok éves tevékenységét, eredményeit. Megvitatták a feladatvégzéshez kapcsolódó nehézségeket, lehetőségeket.

Az évente megrendezésre kerülő találkozó lehetőséget ad a határon túli magyarság, a határon túli akadémiai szervezetek tevékenységének ismertetésére is, így az értekezlet keretében Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke adott rövid betekintést a határon túli magyar tudományosság aktuális helyzetképéről. Csatáry György a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Dusza János a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint Lendák Imre a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács részéről adott ismertetést az elmúlt év eredményeiről. 

Események

Dudar angol szemmel - könyvbemutató

2019.06.18

A VEAB Történettudományi Szakbizottság ülése

Bővebben

Angolok a Bakonyban

2019.06.18

A VEAB Történettudományi Szakbizottság könyvbemutatója

Bővebben
« Előző123Következő »