Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

A TAB Titkárság alapítása

A TAB Titkárság – amely a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 4/1969. (I. 28.) számú határozatával létrehozott MTA Pécsi Területi Bizottsága 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként működő hivatali szervezete – kezdetben Pécsi Akadémiai Központ néven működött, majd az MTA főtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F. szabályzata a nevét Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkárság névre változtatta.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése alapítói jogkörében eljárva 8/2011. (XII. 5.) határozatával a korábbi szervezet átalakításáról és nevének megváltoztatásáról döntött. A közgyűlési döntés nyomán az MTA Debreceni Területi Bizottság Titkársága, az MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársága, az MTA Szegedi Területi Bizottság Titkársága és az MTA Veszprémi Területi Bizottság Titkársága beolvad a Pécsi Területi Bizottságba, és az átalakulás napjától, 2012. január 1-jétől Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága néven működik tovább. A TAB Titkárság ezen időponttól kezdődően ellátja a 2011. december 31-ével megszűnt Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Titkársága közfeladatait.