Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

A területi akadémiai bizottságok kiemelt feladatai:

–        részvétel a régió tudományos életének szervezésében, tudománypolitikai stratégiája kidolgozásában;

–        az új tudományos eredmények közvetítése a társadalom számára;

–        részvétel az MTA és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködésben;

–        a regionális, megyei és városi önkormányzatokkal, a megyei kamarákkal és a regionális fejlesztési tanácsokkal való együttműködés;

–        a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek bemutatása;

–        a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítése a régióban működő kutatóhelyek számára;

–        részvétel a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködés elősegítésében;

–        a tudományos utánpótlás nevelésének támogatása, pályázatok kiírása;

–        tudományos munkák megjelentetése;

–        szak- és munkabizottságok létrehozása;

–        a kapcsolat kiépítése és fenntartása a tudományos osztályokkal és azok tudományos bizottságaival;

–        nemzetközi kapcsolatok építése más országokkal, különösen a régióval szomszédos körzetek kutatóival.