Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

 

A tudomány eredményeit ünnepelték az MTA TABT székházaiban

A Területi Akadémiai Bizottságok a „Határtalan tudomány” központi mottó jegyében, nagy érdeklődés mellett, színes programokkal kísérve tartották meg ünnepi rendezvényeiket idén novemberben. Sok kiváló tudós és kutató adott elő az MTÜ rendezvényein, munkájukat több esetben díjazták a bizottságok vezetői. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Tájékoztató az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak

2018. május 24.-én Debrecenben tartott találkozójáról

 

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak vezetői 2018. május 24-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában találkoztak, hogy a hagyományoknak megfelelően összegezzék a tavalyi évben végzett munkájuk tapasztalatait és megvitassák az idei esztendő feladatait.

A tanácskozást Gergely Pál, a DAB elnöke nyitotta meg, és Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a résztvevőket. A területi bizottságok elnökei, titkárságvezetői, a határon túli szervezetek vezető tisztségviselői is megtisztelték személyes jelenlétükkel a rendezvényt. 

Kőnig Marianna, a TAB Titkárságának igazgatója ismertette az aktuális feladatokat, az egyes területeken zajló felújítási munkálatokat, a megvalósult projekteket, majd a területi bizottságok elnökei szólaltak fel, hangsúlyozva a bizottságok tudománynépszerűsítő szerepét és a fiatalok tudományos életbe történő bevonásának, megszólításának fontosságát.

Morvai Tünde, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket az MTK EB és a Domus Program újdonságairól, majd a határon túli szervezetek képviselői adtak számot ez elmúlt év eseményeiről, folyamatban lévő feladatokról és jövőbeni terveikről.

Az eredményes tanácskozást a Debreceni Református Nagytemplom megtekintése zárta.

 

 

 

                                                                                

Tartalmas beszámolók, érdekes programok, színvonalas kísérőrendezvények várták az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Éves Közgyűléseinek résztvevőit

 

 

 

2018. február 19.-én Szegeden kezdődtek és február 26.-án Miskolcon zárultak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok által megrendezett éves Közgyűlések programjai, melyek idén is kiváló előadásokkal, tartalmas rendezvényekkel várták a látogatókat.

 

Február 19-án Lovász László  köszöntötte a Szegedi Akadémiai Bizottság Közgyűlésének résztvevőit. Elnök úr hangsúlyozta, szívesen jött Szegedre, mert hét évig itt tanított az egyetemen, és örömmel tapasztalta a vidéki bizottságokban már meglévő szoros együttműködést az egyetemi műhelyekkel, helyi értelmiséggel. Kiemelte, a kisebb, egymást jól ismerő közösségekben lefolytatott viták és megbeszélések eredményeként sok olyan ötlet születik, amelyet országos testületek is hasznosíthatnak, ez pedig az Akadémia kiemelt törekvése.

 

Elnök úr beszédében úgy fogalmazott, szeretné, ha minden köztestületi tag és munkatárs minél békésebb körülmények között dolgozhatna, ezzel is hozzájárulva a tudományos közélet eredményeihez.

 

 

 

Ezt követően Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke összegezte beszámolójában az elmúlt egy év eredményeit, és kitért az új programokra is. Elnök úr kiemelte a „Tudósok az Ön egészségéért” című előadás-sorozatot, melyet aktualitása miatt minél előbb szeretnének elindítani. A tervek között szerepel a székház homlokzatának felújítása, egy angol nyelvű ELI szak- és munkabizottság felállítása.

 

 

 

Beszámolója után a kiemelkedő jelentőségű programokat Görög Márta, a SZAB tudományos titkára ismertette.

 

Ezt követően Szajbély Mihály, az MTA doktora, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Irodalmi Tanszék intézetvezető egyetemi tanára tartott előadást „Jókai pozíciója kora kulturális térképén” címmel, majd az ünnepi rendezvényt a SZAB Médiapályázatának díjkiosztója zárta.

 

 

 

Február 21-én Török Ádám, az MTA főtitkára nyitotta meg a Debreceni Akadémiai Bizottság Közgyűlését, és adott áttekintést az Akadémia folyamatban lévő kutatási, stratégiai feladatairól, melyek a mezőgazdaság, víztudomány, oktatás, orvostudomány területére koncentrálnak, illetve beszélt a Világgazdasági Tudományos Tanács újjáalakulásáról is.

 

 

 

Köszöntő szavai után Gergely Pál, a DAB elnöke ismertette a 2017-es évben végzett munkát és az idei évi terveket. Elnök úr kiemelte, hogy a tavalyi évben 160 rendezvénynek adott otthont a székház, ami 2018-ban parkolóval bővül és a tető szigetelésének munkálataival a korábbi, nagy károkat okozó beázások is megszűnnek.

 

 

 

A szakbizottságok tevékenységét Hodossy-Takács Előd, az DAB főtitkára összegezte, felszólalásában kitért a szak- és munkabizottságok tisztújítására, az elért eredményekre a szerteágazó kapcsolati rendszer bemutatására. A beszámolót a közgyűlés elfogadta.

 

Az ülést elismerések átadása követte, majd a díjazottak színvonalas előadásokon mutatták be tudományos eredményeiket, életpályájukat.

 

 


Muszbek László akadémikus úr, a DAB Pro Scientia díjazottja „Barangolások a hemosztázis és a laboratóriumi diagnosztika világában” címmel tartott prezentációt, Balla György akadémikus úr, szintén a Pro Scientia kitüntetettje „Hogyan érinti a stressz az érrendszerünket?” című előadásában hívta fel a figyelmet a szervezet öngyógyító folyamataira, az emberi kitartásra. A Közgyűlést követően egy debreceni házaspár Kiss József és Kissné Nagy Ilona gyűjteményét tekinthették meg a látogatók „Kötődés Debrecenhez” címmel.

 

 

Font Márta, a Pécsi Akadémiai Bizottság alelnöke nyitotta meg a Pécsi Akadémiai Bizottság Közgyűlését február 22-én. Alelnök asszony köszöntötte a megjelenteket, külön is üdvözölte az Elnökség, szak- és munkabizottságok tagjait, illetve Jenei Zoltánt, a Pécsi Tudományegyetem kancellárját.

 

Az Akadémia vezetősége részéről Bokor József alelnök úr vette át a szót, és beszédében méltatta a területi bizottságok munkáját, értékét, hangsúlyozva, hogy a személyes kapcsolattartás az eredményes munka záloga. Az elmúlt év rövid áttekintése során kiemelte, hogy nagyon sikeres volt a Pannon Egyetem 650 éves alapításához kapcsolódó jubileumi rendezvénysorozat Pécsen. Alelnök úr az idei évi tervek közül kiemelte az Akadémia szerepvállalását a kormányzati szempontból fontosnak ítélt nemzeti projektekben, mint például a paksi atomerőmű bővítése.

 

 

 

Ezt követően Lénárd László, a PAB elnöke mutatkozott be a résztvevőknek, hiszen Elnök urat 2017-ben választották meg, ez az első ciklusa. Először is köszönetét fejezte ki elődjének, Kosztolányi György akadémikus úrnak az elvégzett nagyszerű munkáért, majd arra kérte a megjelenteket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek a közelmúltban elhunyt Janszky József akadémikus úrra. Elnök úr rövid beszámolót tartott a tavalyi év eseményeiről, jelentős rendezvényeiről és vázolta az idei év terveit, kiemelkedő céljait.

 

A PAB Elnöksége azt tervezi, hogy a Művészeti Szakbizottsággal közösen kiemelt figyelmet fordít a régió művésztársadalmával való kapcsolat kialakítására, erősítésére. Továbbá a célok között szerepel, hogy a médiát még hatékonyabban, intenzívebben vonja be a helyi tudományos életbe, így létrehozva, fenntartva egy jól működő információs rendszert. Elnök úr elsődleges célközösségként a középiskolai pedagógusokat nevezte meg, akik érdeklődésére számít a közös munkában. A beszámolót a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

 

 

Az ünnepi program tudományos előadását Kovács Melinda akadémikus asszony tartotta „Mikotoxionok hatása az életminőségünkre” címmel.

 

 

 

2018. február 23-án Veisz Ottó, a Veszprémi Akadémiai Bizottság alelnöke nyitotta meg a 45. Közgyűlést és Vékás Lajos, az Akadémia alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Alelnök úr elmondta, hogy első alkalommal látogatott el a különleges fekvésű veszprémi székházba és kitért arra is, hogy a területi bizottságok Közgyűlései néhány hónappal mindig megelőzik az Akadémia országos Közgyűlését, melyet idén május 08-10 között szerveznek meg Budapesten. Az Akadémia Elnöksége idén a tudományos programokra helyezi a hangsúlyt, a legfontosabb törekvésük az, minél több idő maradjon tudományos előadásokra, kulturális programokra a Közgyűléseken.

 

Ezt követően Pósfai Mihály, a VEAB elnöke vette át a szót, aki a 2017. évben elvégzett munkát értékelte. Beszámolójában elmondta, hogy jelenleg 49 taggal működik a bizottság és a tavalyi évben arra törekedtek, hogy olyan konferenciákat, tudományos előadásokat bonyolítsanak le, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik tapasztalatcserére, ötletek megosztására, javaslatok megvitatására. Elnök úr felsorolta, hogy milyen elismeréseket, díjakat adtak át a Magyar Tudomány Ünnepe és a Pannon Tudományos Nap alkalmából és értékelte a régió 2017.évi tudományos teljesítményét, kiemelte a két MTA Lendület, a négy MTA támogatott és egy Élvonal kutatócsoport létrejöttét.

 

 

 

Az évértékelőt követően Vékás Lajos akadémikus úr tartott előadást „A magánjog kodifikációja kultúrtörténeti tükörben” címmel. A jogtudós 1999 és 2013 között, az új magyar polgári törvénykönyv, az új magyar magánjogi kódex megalkotását előkészítő bizottság elnökeként több mint egy évtizeden át foglalkozott a kodifikációs folyamattal.

 

 

 

Az ünnepi program lezárásaként átadták a VEAB-Emlékérmeket Padisák Judit egyetemi tanárnak, az MTA doktorának, a VEAB Környezet- és Földtudományi Szakbizottsága korábbi elnökének, Kulcsár László egyetemi tanárnak, a szociológiai tudomány kandidátusának, a VEAB korábbi alelnökének, Győri István professzor emeritusnak, a matematikai tudományok doktorának, a VEAB Matematikai és Fizikai Szakbizottság korábbi elnökének.

 

 

 

Roósz András, a MAB elnöke nyitotta meg a Miskolci Akadémiai Bizottság Közgyűlését február 26-án, és köszöntője után átadta a szót Bokor Józsefnek. Alelnök úr méltatta a területi bizottságok munkáját, kifejtette, hogy jelentős értékkel bírnak az Akadémia számára, hiszen a tudományos eredményeket, kutatási sikereket helyben közvetítik, továbbítják a nagyközönség számlára. Különösen köszönte a Miskolci Akadémiai Bizottság aktivitását, mert népszerű programsorozataival, színvonalas előadásaival országos ismertségre tett szert.

 

 

 

Török Dezső, a megyei Közgyűlés elnöke felszólalásában szintén méltatta a Magyar Tudományos Akadémia 193 éves hasznos, sikeres tevékenységét, hiszen ennek köszönhető, hogy a magyar tudományos élet a világ élvonalába tartozhat. Elnök úr úgy fogalmazott: nekünk nincs más teendőnk, mint a tudományt pártolni, támogatni. Török Dezső reményét fejezte ki, hogy a MAB a jövőben is folyamatosan növekvő szervezetként sokáig szolgálja a megyét és a magyar tudományt.

 

A köszöntőket követően a MAB elnöksége megtartotta beszámolóját, melyben szót ejtettek a szak- és munkabizottságok tevékenységéről, a MAB Klubok működéséről és a Miskolci Televízióval közös előadás sorozatról.

 

Az idei Közgyűlésen együttműködési megállapodás aláírására is sor került a Jedlik Ányos Ismeretterjesztő Társasággal. Az együttműködés célja, hogy a felek kölcsönösen segítsék egymás tevékenységét, elismerve ezzel a tudományos kutatások népszerűségének fontosságát, a tudományos közélet erősítését.

 

A közgyűlést Jármai Károly, az MTA doktora, egyetemi tanár előadása zárta „Tervezés - Gyártás -Gazdaságosság Fémszerkezeteknél” címmel.

 

 Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság


                                                                      


Beszámoló a Területi Akadémiai Bizottságok MTÜ 2017 ünnepi üléseiről

A Területi Akadémiai Bizottságok nagy érdeklődés mellett megtartották ünnepi rendezvényüket a tudományünnepi régiós rendezvénysorozat nyitó eseményeként. A sikeres programok keretében díjak átadására is sor került. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai BizottságLovász László, az MTA elnöke részvétele mellett került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, mely programnak ez évben a Veszprémi Akadémiai Bizottság adott otthont.

Munkaértekezlet formájában találkoztak az MTA területi bizottságainak vezetői 2017. május 25-én a VEAB székházában. Az értekezleten a hazai területi bizottságok elnökei mellette Lovász László, az MTA elnöke is jelen volt. Lovász László elnök úr köszöntőjében hangsúlyozta az Akadémia – mint ahogy az előző időszakokban is – a következő akadémiai ciklusban is számít a területi bizottságok társadalmi kapcsolatok, a tudomány közvetítése terén betöltött fontos munkájára.  Kőnig Marianna a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgató asszonya összegzést adott a TABT pénzügyi tevékenységéről, majd a résztvevők a területi bizottságok beszámolóján keresztül értékelték a bizottságok éves tevékenységét, eredményeit. Megvitatták a feladatvégzéshez kapcsolódó nehézségeket, lehetőségeket.

Az évente megrendezésre kerülő találkozó lehetőséget ad a határon túli magyarság, a határon túli akadémiai szervezetek tevékenységének ismertetésére is, így az értekezlet keretében Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke adott rövid betekintést a határon túli magyar tudományosság aktuális helyzetképéről. Csatáry György a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Dusza János a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint Lendák Imre a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács részéről adott ismertetést az elmúlt év eredményeiről. 

Események

11. Téli Amega Fórum

2019.02.01 - 2019.02.02

Helyszín: DAB Székház, Debrecen

Bővebben

14. Allergológiai ülés

2019.02.08

Helyszín: DAB Székház, Debrecen

Bővebben
« Előző12Következő »