Magyar tudományos akadémia

Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

A Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klubja szeretettel meghívja a soron következő április 8.-i programjára.

Meghívó


Az MTA Területi Bizottságai életében jelentős esemény az éves közgyűlés.
Februárban mind az 5 hazai területi bizottság megtartotta közgyűlését.


Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának védelmi intézkedései a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban.

2020.10.16.- Munkavégzésre irányuló igazgatói rendelkezés 2

2020.10.05.- Teremhasználat rendje

2020.09.01.- Teremhasználat rendje (hatályát vesztette)

2020.03.13.- Munkavégzésre irányuló igazgatói rendelkezés 1

2020.03.10.- Tájékoztató 

2020.03.10.- Eljárásrend


Az MTA Területi Bizottságai megtartották éves közgyűlésüket

 

2020. február 24 – 28-a között mind az öt hazai területi bizottság megtartotta éves közgyűlését saját székházában rendezve az ünnepi programot. A területi bizottságok életében a közgyűlés az a kiemelt ünnepi program, mely a területhez tartozó régiós tagság egészét átfogja, megszólítja. Így e közgyűlések jó alkalmak díjak átadására is az elnöki beszámolók mellett. Több helyen zenei betét is színesítette a közgyűlést a tudományos előadást kísérve. Az Akadémia Elnöksége minden helyszínen képviseltette magát az elnökség 1-1 tagja által.

 

Február 24-én Bokor József alelnök köszöntötte a Miskolci Akadémiai Bizottság Közgyűlését.

Ezt követően a Sajtó díj átadására került sor, majd Vers Pál, Miskolc város polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Bihall Tamás a BOKIK elnöke tolmácsolta gondolatait szervezete és a MAB kapcsolatáról, majd Roósz András, a MAB elnöke tette meg beszámolóját. Az ünnepi programot Szűcs Péter egyetemi tanár Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében c. előadása zárta.

 

 

Debrecenben február 26-án került megrendezésre a DAB közgyűlése, melyet az MTA részéről Vékás Lajos alelnök üdvözölt. Gergely Pál, a DAB elnöke számolt be a közgyűlésnek a bizottság előző évi munkájáról, majd a szakbizottsági beszámolókra került sor. A DAB Pro Scientia díjazottai; Barta János (DE) és Hoffmann István (DE) tartottak egy-egy tudományos előadást, mely előadások után további díjátadásokra került sor.

 

 

 

A Pécsi Akadémiai Bizottság a Szegedi Akadémiai Bizottsággal egyidőben, február 27-én tartotta közgyűlését. Bokor József, az MTA alelnöke nyitotta meg a közgyűlést, majd Lénárd László, a PAB elnöke adott részletes beszámolót a jelenlévőknek a bizottság előző évi munkájáról. A PAB Szkála Károly akadémikus urat, az MTA horvátországi külső tagját kérte fel tudományos előadóként, aki A mesterséges intelligencia 50 év alatti felfutása” címmel tartotta meg izgalmas előadását.

 

 

 

Ugyanakkor a Szegedi Akadémiai Bizottság közgyűlését Török Ádám, az Akadémia főtitkára köszöntötte.

Főtitkár úr üdvözlő gondolatai tolmácsolását követően a SZAB Pro Scientia életműdíj átadása következett. A díjat első díjazottként Telegdy Gyula akadémikus kapta. A SZAB beszámolóját Fülöp Ferenc elnök úr és Görög Márta, a SZAB titkára adták közre, amit Horváth Péter, az SZBK Biokémiai Intézet igazgatója tudományos előadása követett Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és a biológiában címmel. A közgyűlést a Médiapályázat eredményhirdetése zárta. 

 

Veszprémben február 28-án tartották a közgyűlést. A Veszprémi Akadémiai Bizottság ünnepi programján az Akadémiát Barnabás Beáta, főtitkárhelyettes asszony képviselte. Üdvözlő szavait követően Pósfai Mihály, a VEAB elnöke adott számot az 2019-es esztendő történéseiről a közgyűlés résztvevői számára. Az esemény tudományos előadását Fűzfa Balázs (ELTE) irodalomtörténész tartotta „Gondoltam fenét! – Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban” címmel.


Bővebben az alábbiakban olvashatnak a Közgyűlésekről:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

 

 

Az MTÜ régiós ünnepségei az Akadémia területi bizottságain

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai nívós ünnepi programokkal nyitották meg a november egészét átfogó Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatot. Az eseményeken díjátadásokra is sor került.

A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 


A Kolozsvári Akadémiai Bizottság adott otthont az MTA Területi Bizottságok Találkozójának.

 

2019. június 14-én került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, melynek házigazdája a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) volt. Néda Zoltán, a KAB elnöke köszöntötte a résztvevőket a Vallásszabadság házában, s köszönte meg, hogy távolról is eljöttek a kollégák. Néda Zoltán elnök úr megnyitójában pár szóval a találkozó helyszínéül szolgáló épületet is bemutatta.

Ezt követően Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a területi bizottságok elnökeit, képviselőit, s a házigazdákat, a kolozsvári kollégákat. Lovász László elnök úr Kolozsvár városának méltatása helyett az Akadémia kutatóhelyeit érintő kormányzati törvénytervezetről fejtette ki álláspontját.

Az elnöki köszöntő után Kőnig Marianna, az MTA TABT igazgatója adott számot a területi bizottságokat illetően az elmúlt esztendő történéseiről, a gazdálkodás eredményeiről, a felújítási tervekről, a működés jellemzőiről. Igazgató asszony elmondta azt is, hogy kidolgozás alatt áll az a szándék, hogy a következő esztendőben esedékes tisztújító választásnál már az elektronikus szavazás lehetősége adott legyen a területi bizottságok számára is.

Néda Zoltán, a KAB elnöke nyitotta a területi bizottságok elnökeinek beszámolóját. Az elmúlt esztendő kiemelt rendezvényein felül pályázataikról tett említést elnök úr, s zárszóként a helyi televízióval való szorosabb együttműködésről szólt.

Gergely Pál, a DAB elnöke elsőként megköszönte Kőnig Marianna igazgató asszony eddigi jelentős munkáját. Elnök úr a DAB eredményei közül kiemelte a PhD fokozatot szerzettek számára kiírt pályázatot, a Nobel-díjasokat bemutató előadások sikerességét, s a kiadványok támogatására kiírt pályázati rendszert.

Benkő Péter, a MAB alelnöke a bizottság szerkezeti bemutatását követően az aktív klubéletről adott tájékoztatást, az akadémikus esték program kiemelésével. Alelnök úr elmondta 4 kötetet is kiadtak az elmúlt év során, majd bemutatta a középiskolai korcsoport számára kiírt pályázatot. Zárszóként jelezte a MAB idén ősszel ünnepli 40 éves fennállását.

Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke fontosnak ítélte meg, hogy a SZAB jelentős díjakat tud kiosztani évente, s tudományos pályamunkák tekintetében pályázatot ír ki rendszeresen. Elnök úr elmondta fontosnak tartja az MTA doktora minősítés rendszerét a továbbiakban is. A tudósok az ön egészségéért c. rendezvénysorozatot emelte ki zárásként a SZAB programjai közül.

Pósfai Mihály, a VEAB elnöke röviden ismertette a VEAB régió tudományos emberi erőforrásának stagnáló helyzetképét. Ennek ellenére a fiatal kutatók számára a bizottság sikerrel ír ki pályázatot, s a Nobel-díjasok bemutató előadása náluk is sikeres. Elnök úr jelezte az idei MTÜ országos megnyitója Veszprémben lesz. 2023-ban pedig Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa címmel büszkélkedhet, ami már most feladattal látja el a bizottság munkacsoportjait is.

Lénárd László, a PAB elnöke köszönettel illette Lovász László elnök urat a PAB 50 éves jubileumi programjának központi anyagi támogatásáért. Elnök úr megjegyezte a PAB régió jelentős ipari szereplőktől mentes, ez alól üdítő kivétel a Paksi Atomerőmű. Az erőművel a jövőben is igyekszik a bizottság szoros, gyümölcsöző kapcsolatot tartani. Az elmúlt év kiemelt eseményei mellett Elnök úr a Magisztrátus együttműködést is említette, mely többszereplős együttműködés a régió egy kitörési pontja lehet. Elnök úr a köztestületbe való belépés nehézkességéről is kifejtette véleményét.

A területi bizottságok elnökeinek beszámolóit követően Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke foglalta össze az utóbbi év eredményeit. A külső köztestületi tagság intézményrendszerének átgondolására van szükség elnök úr szerint. A határon túliakat gyakorta feszélyezi, hogy számtalanszor másodrangúnak érzik magukat. Elnök úr arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem azonos, nem egyenlő egy magyarországi tudományos akadémiával.

Az értekezlet végén a határon túli szervezetek tájékoztatói hangoztak el, így számolt be terveiről, lehetőségeiről a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács képviseletében Lendák Imre, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács részéről Nagy Melinda, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsot képviselve pedig Tarics Zoltán.

A találkozót követően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság testületi ülésére került sor, melyre a meghívást kaptak a területi bizottsági találkozó résztvevői is.

 

 

 

 

Összefoglaló az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Éves Közgyűlésének eseményeiről

2019. február 18.-án Pécsen kezdődtek és február 22.-én Veszprémben zárultak az MTA Területi Akadémiai Bizottságok által megrendezett éves Közgyűlések programjai, melyek a korábbi évek hagyományait követve érdekes előadásokkal, neves előadókkal, tartalmas rendezvényekkel várták a látogatókat. Köszöntőjében az Akadémia minden vezetője kitért az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársaival folytatódó tárgyalásokra, a megbeszélések eddigi eredményeire.

Február 18-án Vékás Lajos, az Akadémia alelnöke köszöntötte a Pécsi Akadémiai Bizottság Közgyűlésének meghívott látogatóit.

 

 Lénárd László, PAB elnök 2018. évi tevékenységről és a 2019. évi tervekről szóló beszámolója után Pálné Kovács Ilona tartott előadást „Regionális fejlődés és kormányzás” címmel.

 

 

Február 19-én Török Ádám, az Akadémia Főtitkára nyitotta meg a Miskolci Akadémiai Bizottság Közgyűlését.

 

 

Köszöntője után Főtitkár úr átadta a szót Roósz András MAB elnök úrnak, Berkő Péter MAB alelnök úrnak, Csák Csilla MAB tudományos titkárnak, hogy tartsák meg beszámolójukat. Ezt követően a 16 szakbizottság elnöke is összegezte 2018. évi tevékenységét. A Közgyűlést Szabó Miklós „A jogtudomány tudományossága” című előadása zárta.

 

Debrecenben Lovász László az Akadémia elnöke köszöntötte a február 20-ai Közgyűlés résztvevőit. Elnök úr az ITM és Akadémia között folyó tárgyalások kapcsán reményét fejezte ki egy mindenki által elfogadható, közösen vállalható megoldás iránt. Lovász László hangsúlyozta, egy kis országban az alapkutatások világszínvonalra emelésével lehet védekezni az elszigetelődéstől.

 

 

 Elnök úr gondolatai után E. Kövér Katalin számolt be a „Molekulaszerkezet, dinamika és kölcsönhatás az NMR spektroszkópia tükrében” címmel, illetve „Fókuszban az Erbb2: a sejtbiofizikától az immunterápiáig” címmel Szöllősi János tudományos előadását hallhatták az érdeklődők az emlő tumor kezelésének összetett mechanizmusáról. Ezt követően a közgyűlésen díjátadások következtek, majd az érdeklődők megtekinthették Sándor Margit fotográfus kiállítását „A Transzibériai expresszel Moszkvától a Bajkál tóig”.

 

 

Szegeden február 21-én Bokor József, az Akadémia alelnöke üdvözölte a megjelenteket.

  

Fülöp Ferenc, SZAB elnök és Görög Márta, SZAB tudományos titkár 2018. évi munkát összegző előadásuk után Gergely Árpád László „Gravitációs hullámok felfedezése és a 2017-es Fizikai Nobel-díj” című előadása várta az érdeklődőket, majd a SZAB 2018. évi Médiapályázatának elismertjeit díjazták.

 

 

2018. február 22-én Veszprémben Skodáné Földes Rita, a VEAB alelnöke nyitotta meg a 46. Közgyűlés programjait.

 

Pósfai Mihály, VEAB elnök beszámolójában kitért arra, hogy az Akadémia működése során többször is válságba került, de különböző mecénások támogatása mindig megsegítette.

 

 Elnök úr beszámolója után a veszprémi Lovassy Gimnázium érettségiző diákjai Chopin H-moll szonátáját adták elő zongorán, majd Orbán László tartott tudományos előadást „Hal genomika- a laborból az úszó farmra” címmel.

Minden helyszínen tartalmas évértékelőkkel, beszámolókkal, tudományos előadásokkal, színvonalas kulturális kísérő rendezvényekkel, díjátadásokkal várták a látogatókat.

Bővebben az alábbiakban olvashatnak a Közgyűlésekről:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság 

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság 

A tudomány eredményeit ünnepelték az MTA TABT székházaiban

A Területi Akadémiai Bizottságok a „Határtalan tudomány” központi mottó jegyében, nagy érdeklődés mellett, színes programokkal kísérve tartották meg ünnepi rendezvényeiket idén novemberben. Sok kiváló tudós és kutató adott elő az MTÜ rendezvényein, munkájukat több esetben díjazták a bizottságok vezetői. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Tájékoztató az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak

2018. május 24.-én Debrecenben tartott találkozójáról

 

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak vezetői 2018. május 24-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában találkoztak, hogy a hagyományoknak megfelelően összegezzék a tavalyi évben végzett munkájuk tapasztalatait és megvitassák az idei esztendő feladatait.

A tanácskozást Gergely Pál, a DAB elnöke nyitotta meg, és Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte a résztvevőket. A területi bizottságok elnökei, titkárságvezetői, a határon túli szervezetek vezető tisztségviselői is megtisztelték személyes jelenlétükkel a rendezvényt. 

Kőnig Marianna, a TAB Titkárságának igazgatója ismertette az aktuális feladatokat, az egyes területeken zajló felújítási munkálatokat, a megvalósult projekteket, majd a területi bizottságok elnökei szólaltak fel, hangsúlyozva a bizottságok tudománynépszerűsítő szerepét és a fiatalok tudományos életbe történő bevonásának, megszólításának fontosságát.

Morvai Tünde, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket az MTK EB és a Domus Program újdonságairól, majd a határon túli szervezetek képviselői adtak számot ez elmúlt év eseményeiről, folyamatban lévő feladatokról és jövőbeni terveikről.

Az eredményes tanácskozást a Debreceni Református Nagytemplom megtekintése zárta.

 

 

 

                                                                                

 


Beszámoló a Területi Akadémiai Bizottságok MTÜ 2017 ünnepi üléseiről

A Területi Akadémiai Bizottságok nagy érdeklődés mellett megtartották ünnepi rendezvényüket a tudományünnepi régiós rendezvénysorozat nyitó eseményeként. A sikeres programok keretében díjak átadására is sor került. A rendezvényekről részletesebben az alábbi linkeken tájékozódhat:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Miskolci Akadémiai Bizottság

Pécsi Akadémiai Bizottság

Szegedi Akadémiai Bizottság

Veszprémi Akadémiai BizottságLovász László, az MTA elnöke részvétele mellett került sor az Akadémia területi bizottságainak éves találkozójára, mely programnak ez évben a Veszprémi Akadémiai Bizottság adott otthont.

Munkaértekezlet formájában találkoztak az MTA területi bizottságainak vezetői 2017. május 25-én a VEAB székházában. Az értekezleten a hazai területi bizottságok elnökei mellette Lovász László, az MTA elnöke is jelen volt. Lovász László elnök úr köszöntőjében hangsúlyozta az Akadémia – mint ahogy az előző időszakokban is – a következő akadémiai ciklusban is számít a területi bizottságok társadalmi kapcsolatok, a tudomány közvetítése terén betöltött fontos munkájára.  Kőnig Marianna a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgató asszonya összegzést adott a TABT pénzügyi tevékenységéről, majd a résztvevők a területi bizottságok beszámolóján keresztül értékelték a bizottságok éves tevékenységét, eredményeit. Megvitatták a feladatvégzéshez kapcsolódó nehézségeket, lehetőségeket.

Az évente megrendezésre kerülő találkozó lehetőséget ad a határon túli magyarság, a határon túli akadémiai szervezetek tevékenységének ismertetésére is, így az értekezlet keretében Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke adott rövid betekintést a határon túli magyar tudományosság aktuális helyzetképéről. Csatáry György a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Dusza János a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint Lendák Imre a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács részéről adott ismertetést az elmúlt év eredményeiről. 

Események

Szakmódszertan és Hatékony Tanulás

2021.06.22 - 2021.06.23

A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban

Bővebben
« Előző12Következő »