Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB szak és munkabizottságok:

(Aktualizálása folyamatban)


Agrártudományi Szakbizottság
Elnök: Hegyi Judit
Titkár: Zsédely Eszter
Széchenyi Egyetem, MÉK, Takarmányozási Tanszék

Agrárökonómiai Munkabizottság
Elnök: Kacz Károly
Széchenyi Egyetem, MÉK, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék
Titkár: Miklósné Varga Anita
Széchenyi Egyetem, MÉK, Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Állattenyésztési Munkabizottság
Elnök: Bali Papp Ágnes
Széchenyi Egyetem, MÉK, Állattudományi Tanszék
Titkár: Tempfli Károly
Széchenyi Egyetem, MÉK, Állattudományi Tanszék

Növénytermesztési Munkabizottság
Elnök: Záborszky Sándor
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék
Titkár: Lepossa Anita
PE Georgikon Kar, Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék

Biológiai Szakbizottság
Elnök: Pál Magda
Titkár: Darkó Éva

Állatélettani és Toxikológiai Munkabizottság
Elnök: Kováts Nóra
Pannon Egyetem, Mérnöki kar, Limnológiai Intézeti Tanszék
Titkár: Hubai Katalin Eszter

Biotechnológiai Munkabizottság
Elnök: Szakács Éva
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet
Titkár: Rakszegi Marianna
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet

Növényvédelmi Munkabizottság
Elnök: Nádasyné Ihárosi Erzsébet
Titkár: Budai Péter
PE, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet

Vízgazdálkodási Munkabizottság
Elnök: Bene Katalin
Széchenyi István Egyetem, Győr
Titkár: Sütheő László
ÉDUKÖVIZIG

Erdészeti Szakbizottság
Elnök: Albert Levente DSc
Soproni Egyetem
Titkár: Gribovszki Zoltán

Erdészettudományi Munkabizottság
Elnök: Heil Bálint
egyetemi docens
Titkár: Kalicz Péter
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar

Fatudományok Munkabizottság
Elnök: Bejó László
Soproni Egyetem, SKK, Sopron
Titkár: Csiha Csilla

Vadgazdálkodási Munkabizottság
Elnök: Náhlik András
Titkár: Tari Tamás

Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság
Elnök: Garaczi Imre
Alelnökök:
Szilágyi István
  Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földtudományok Doktori Iskola
Dr. Hatwágnerné Dr. Kovács Viktória
  Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Titkár: Pató Gáborné Szűcs Beáta
Pannon Egyetem, GTK, Szervetési és Vezetési Tanszék

Büntetőjogi Munkabizottság
Elnök: Magyar Károly
Zalaegerszegi Törvényszék

Alelnökök: Jungi Eszter / Győri Törvényszék / és Bótor Szabolcs / Veszprémi Törvényszék/
Titkárok:  Németh Miklós és Polgár András
Veszprémi Törvényszék


Filozófiai Munkabizottság
Elnök: Sztankó János
Alelnök: András Ferenc
Pannon Egyetem, MFTK
Titkár: Wessely László (Dunaújváros)

Logisztikai Munkabizottság
Elnök: Pató Gáborné Szűcs Beáta
Pannon Egyetem, GTK, Szervetési és Vezetési Tanszék
Alelnök: Földesi Péter
Széchenyi Egyetem
Titkár: Dömötörfi Ákos

Kommunikáció Munkabizottság
Elnök: Keller Krisztina
Titkár: Péter Erzsébet
PE, Nagykanizsai Kampusz

Közgazdaságtudományi Munkabizottság (2021.06.15)
Elnök: Józsa László
Alelnök: Tatay Tibor
Titkár: Ercsey Ida

Közigazgatási Munkabizottság
Elnök: Kaiser Tamás
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Alelnökök: Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár
Mohos Gábor, jegyző, Veszprém MJV
Titkár: Agg Zoltán
Pannon Egyetem, MFTK

Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság
Elnök: Schiberna Endre
Titkár: Stark Magdolna
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet

Politikatudományi Munkabizottság
Elnök: Lőrinczné Bencze Edit
Titkár: Baranyai Nóra
Székesfehérvár, MTA RKK NYUTI

Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság
Elnök: Reisinger Adrienn
Széchenyi Egyetem, Regionális Tudományi és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Titkár: Gajzágó Gergő
SZE, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Szociológiai Munkabizottság
Elnök: Mészáros Attila
Széchenyi Isván Egyetem
Titkár: Ládonyi Zsuzsanna
Semmelweis Egyetem, Budapest

Teológiai Munkabizottság
Elnök: Birher Nándor, egyetemi docens, tanszékvezető KRE
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola / Károli Gáspár Református Egyetem
Alelnök: Janka Ferenc, főiskolai tanár
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Alelnök: Homicskó Árpád
Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, dékánhelyettes
Alelnök: Gárdonyi Máté, főiskolai tanár
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Titkár: Csernai Balázs
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Kémiai Szakbizottság
Elnök: Skodáné Földes Rita
Titkár: Farkas Gergely
Pannon Egyetem Mérnöki Kar

Elválasztástudományi és Kromatográfiai Munkabizottság
Elnök: Dr. Guttman András
Titkár: Auer Felícia
Pannon Egyetem

Fémorganikus és Komplexkémiai Munkabizottság
Elnök: Szabóné Bárdos Erzsébet
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Általános és Szervetlen Kémiai Intézet
Titkár: Major Máté Miklós
Pannon Egyetem, Szerver Kémiai Intézeti Tanszék

Ipari Biotechnológiai Munkabizottság
Elnök: Nemestóthy Nándor
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet
Titkár: Jankovics Hajnalka
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

Katalízis Munkabizottság
Elnök: Hancsók Jenő, az MTA doktora, professor emiratus
MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Pannon Egyetem
Titkár: Juzsakova Tatjána
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet

Korróziós Munkabizottság
Elnök: Molnár Ferenc
Titkár: Zanathy Valéria

Kőolaj és Gázipari Munkabizottság
Elnök: Varga Zoltán
Titkár: Varga Csilla
PE MK, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Szilikáttechnológiai és Anyagtudományi Munkabizottság
Elnök: Korim Tamás
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Anyagmérnöki és Gépészmérnöki Intézet
Titkár: Kovács András
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Anyagmérnöki és Gépészmérnöki Intézet

Környezet- és Földtudományi  Szakbizottság
Elnök: Liker András DSc
Titkár: Stenger-Kovács Csilla
PE MK, Limnológia Intézeti Tanszék

Geofizikai Munkabizottság
Elnök: Barta Veronika
MTA Geodéziai és Geofizikai Intézet
Titkár: Buzás Attila

Környezetjogi és Környezetgazdasági Munkabizottság
Elnök: Tarr György
Titkár: Bense László Erik

Környezettudományi Munkabizottság
Elnök: Korponai János
Titkár: Kalicz Péter
Soproni Egyetem, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Matematikai és Fizikai Szakbizottság
Elnök: Pituk Mihály DSc
Alelnök: Szalai István
Titkár: Mihálykó Csaba
PE MIK, Matematikai Tanszék

Diszkrét Matematikai Munkabizottság
Elnök: Bujtás Csilla
Titkár: Dósa György
PE MIK, Matematikai Tanszék

Fizikai Munkabizottság
Elnök: Varga Szabolcs
Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Fizika és Mechatronika Intézet
Titkár: Németh Csaba
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

Matematika, Fizika és Informatika Oktatása Munkabizottság
Elnök: Fogarassyné Vathy Ágnes
Titkár: Süle Péter

Matematikai Analízis és Alkalmazása Munkabizottság
Elnök: Hartung Ferenc DSc
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Titkár: Horváth László

Operációkutatási Munkabizottság
Elnök: Heckl István
PE MIK, Rendszer- és Számítástudomány Tanszék
Titkár: Éles András

Műszaki Szakbizottság
Elnök: Abonyi János
Titkár: Tóth Judit
PE MIK, Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Alkalmazott Fény- és Színtani Munkabizottság
Elnök: Szabó Ferenc
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék
Titkár: Samu Krisztián

Egészségügyi Informatikai Munkabizottság
Elnök: Vassányi István
Titkár: Tuboly Gergely
PE MIK Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Járműipari Munkabizottság

Elnök: Szauter Ferenc
Alelnök: Háry András

Titkár: Pekk Letícia
PE MIK Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék


Környezetvédelmi Technológiák
Elnök: Sárainé Rauch Renáta
Pannon Egyetem, MÜKKI
Titkár: Meiczinger Mónika

Metallurgiai Munkabizottság
Elnök: Horváth János
Titkár: Gyurika István

Műszaki Kémiai Munkabizottság
Elnök: Abonyi János
Titkár: Tóth Judit
PE MIK, Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Nanotechnológiai Munkabizottság
Elnök: Feczkó Tivadar
PE, Műszaki Kémiai Kutatóintézet
Titkár: Járvás Gábor

Neveléstudományi Szakbizottság
Elnök: Szabó Péter
Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár
Alelnök: Horváth H. Attila
Titkár: Kovátsné Németh Mária

Alternatívpedagógiai Munkabizottság
Elnök: Torgyik Judit
Titkár: Langerné Buchwald Judit
PE, Neveléstudományi Intézet

Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság
Elnök: Bognárné Kocsis Judit
Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet

Titkár: Paksi László
Alapítványi Iskola, Pécsely

Inter- és Multikulturális Nevelési Munkabizottság
Elnök: Sipos Judit
Széchenyi István Egyetem, Csere János Kar, Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
Titkár: Boldizsár Boglárka
Széchenyi István Egyetem, Csere János Kar, Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék

Neveléstörténeti Munkabizottság
Elnök: Kovátsné Németh Mária
Titkár: Molnár Béla

Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság
Elnök: Tóth József
Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet
Alelnök: V. Szabó László
Pannon Egyetem MFTK, Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

Angol Munkabizottság
Elnök: Forintos Éva
Titkár: Ötvösné Vadnay Marianna

Irodalomtudományi Munkabizottság
Elnök: Kovács Gábor
Alelnök: Fűzfa Balázs
ELTE BDPK, Szombathely

Német Filológiai és Fordítástudományi Munkabizottság
Elnök: Tóth József
Alelnök: V. Szabó László
PE MFTK, Germanisztikai Intézet
Titkár: Daróczi Ildikó

Orvostudományi Szakbizottság
Elnök: Dombi Péter
Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Titkár: Plander Márk
Markusovszky Kórház Hematológiai Osztály, Szombathely


Gasztroenterológiai Munkabizottság
Elnök: Izbéki Ferenc
Titkár: Mohos Elemér

Hematológiai és Transzfúziológiai Munkabizottság
Elnök: Dombi Péter
Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Titkárok: Plander Márk, Bátai Árpád és Hamed Aryan


Hemostasis Munkabizottság

Elnök: Majoros Judit
Titkárok: Dömötör Mária, Altay Elvira

Humán Reprodukciós Munkabizottság
Elnök: Nagy Sándor
Petz Aladár Megyei Kórház,  Szülészeti és Nőgyógyászati OsztályGyőr
Titkár: Prof. Dr. Horváth Boldizsár
Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely

Kardiológiai Munkabizottság
Elnök: Tóth László
Erzsébet Oktató Kórház, Sopron
Titkár: Csonka Dénes
Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely

Képalkotó Diagnosztikai Munkabizottság
Elnök: Király István
Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház, Szombathely
Titkár: Nagy Gyöngyi
Zala megyei Kórház, Zalaegerszeg

Klinikai Kémiai Munkabizottság
Elnök: Góth László DSc
Keszthely, Debreceni Egyetem
Titkár: Vitai Márta


Történettudományi Szakbizottság
Elnök: Vizi László Tamás
Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár
Alelnök: Földesi Ferenc
HVK Tudományos Kutatóhely
Titkár: Márkusné Vörös Hajnalka
MNL Veszprém megyei Levéltár

Iparrégészeti Munkabizottság
Elnök: Török Béla
Alelnök: Wolf Mária
Titkár: Gallina József Zsolt

Kézművesipar-történeti Munkabizottság
Elnök: Cseh Fruzsina
MTA BTK Néprajztudományi Intézet
Alelnökök: Tuza Csilla és Kincses Katalin Mária
Titkár: Kovács Bence

Magyarságkutatási Munkabizottság
Elnök: Kovátsné Németh Mária
Titkár: Csenger Lajosné
Széchenyi Egyetem,  Gyakorló Iskola, Győr

Népi Építészeti Munkabizottság
Elnök: Nagy Dénes
Tiszteletbeli elnökök: Gráfik Imre és Simányi Frigyes
Titkár: Jakab Csaba

Gazdaság- és Társadalomtörténeti Munkabizottság
Elnök: Szűts István Gergely
MNL Veszprém Megyei Levéltár
Alelnök: Czetz Balázs
MNL Fejér Megyei Levéltár

Hadtörténeti és Hadtudományi Munkabizottság
Elnökök: Nagy-Lutenberg István
gróf Esterházy Károly Múzeum, Pápa
Besenyő János
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Alelnök: Réfi Attila
Titkár: Miletics Péter tanácsos,
HVK Tudományos KutatóhelySoproni Tudós Társaság
Elnök: Mátyás Csaba, az MTA r. t.
Ügyvezető elnök: Bányai László, az MTA doktora
MTA CSFK GGI

Az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete
Elnök: Vígh Károly
Savaria Múzeum


Utoljára módosítva: 2022.10.25.