Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Pannon Tudományos Nap 2020

Pályázati felhívás
Nagykanizsa, 2020. október 14.
Új időpont: 2020.november 16-17. online konferencia

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2020-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont, amennyiben a vírushelyzet azt lehetővé teszi.
Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.
Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.
A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Így előadás tartására mindazok jelentkezésére is számítunk, akik 2019-ben vagy 2020-ban szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett ezen esetben tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.
A szervezőbizottság a legjobb PhD munkákat 100-100 eFt jutalomban részesíti.
Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók és a PhD dolgozatukkal pályázók 2020. szeptember 10-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát, illetve tézisfüzetüket elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre.

Jelentkezési határidő előadás tartására:
2020. szeptember 10.

PTN_2020 felhivas.pdf