Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Pannon Tudományos Nap 2020

Pályázati felhívás
Nagykanizsa, 2020. október 14.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2020-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont, amennyiben a vírushelyzet azt lehetővé teszi.
Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.
Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.
A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Így előadás tartására mindazok jelentkezésére is számítunk, akik 2019-ben vagy 2020-ban szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett ezen esetben tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.
A szervezőbizottság a legjobb PhD munkákat 100-100 eFt jutalomban részesíti.
Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók és a PhD dolgozatukkal pályázók 2020. szeptember 10-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát, illetve tézisfüzetüket elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre.

Jelentkezési határidő előadás tartására:
2020. szeptember 10.

PTN_2020 felhivas.pdf