Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB kiemelkedő ifjú kutatója 2019

Pályázati felhívás fiatal kutatók részére

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága
2019-ben pályázatot hirdet pályakezdő és fiatal kutatók számára
a „VEAB KIEMELKEDŐ IFJÚ KUTATÓJA” díj elnyerésére
a műszaki tudományok és az élő és élettelen természettudományok területén

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Területi Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.
A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket.
Összesen négy, egyenként 250 ezer Ft összegű díj nyerhető. Külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat, mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.
 
A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:
-a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;
-publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
-elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért zsűri bírálja el, amelyet a VEAB elnöke vezet. A zsűri fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki minden díjat. A díjak kiosztására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén kerül sor.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján kell személyesen vagy postán át benyújtani két példányban a VEAB titkárához (Fenyvesi Ottó, VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és email-ben a fenyvesi.otto@tab.mta.hu címre. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke november 15-ig értesíti.

A pályázatok beadási határideje 2019. október 31.
Várja a pályázatokat az MTA Veszprémi Területi Bizottsága

A pályázathoz beadandó dokumentumok

1. Pályázati űrlap
A Pályázó neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme, telefonszáma:
Munkahelye, beosztása:
Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:
Ha van PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe:

2. 5-10 oldalas pályamű, az eddig elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása. A pályaműnek tartalmaznia kell egy maximum 1 oldalas összefoglalót, a szakirodalmi előzmények kritikai áttekintését és az elért eredmények ismertetését, az esetleges gyakorlati alkalmazások bemutatásával.
3. Rövid szakmai önéletrajz.
4. Publikációs lista (impakt faktorokkal és a független hivatkozások számával).