Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB kiemelkedő ifjú kutatója 2015

Az MTA VEAB pályázatot hirdet fiatal kutatók részére

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága pályázatot hirdet pályakezdő és fiatal kutatók számára a „VEAB KIEMELKEDŐ IFJÚ KUTATÓJA” díj elnyerésére
a műszaki tudományok és az élő és élettelen természettudományok területén

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Területi Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.
A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket.
Összesen négy, egyenként 250 ezer Ft összegű díj nyerhető. Külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat, mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.
 
A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:
- a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;
- publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
- elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért zsűri bírálja el, amelyet a VEAB elnöke vezet. A zsűri fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki minden díjat. A díjak kiosztására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén kerül sor.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján kell személyesen vagy postán át benyújtani két példányban a VEAB titkárához (Fenyvesi Ottó, VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és email-ben a fenyvesi.otto@tab.mta.hu címre. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke november 15-ig értesíti.

A pályázatok beadási határideje 2015. szeptember 30.
Várja a pályázatokat az MTA Veszprémi Területi Bizottsága


A pályázathoz beadandó dokumentumok

1. Pályázati űrlap
A Pályázó neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme, telefonszáma:
Munkahelye, beosztása:
Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:
Ha van PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe:
2. 5-10 oldalas pályamű, az eddig elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása. A pályaműnek tartalmaznia kell egy maximum 1 oldalas összefoglalót, a szakirodalmi előzmények kritikai áttekintését és az elért eredmények ismertetését, az esetleges gyakorlati alkalmazások bemutatásával.
3. Rövid szakmai önéletrajz.
4. Publikációs lista (impakt faktorokkal és a független hivatkozások számával).