Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója

díj elnyerésére pályakezdő és fiatal kutatók számára
a műszaki tudományok, illetve az élő és élettelen természettudományok területén.

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.
A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket. Mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki, külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.

A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:

  - a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;

  - publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;

  - elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért zsűri bírálja el, amelyet a VEAB elnöke vezet. A zsűri fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki minden díjat.

A díjak kiosztására, a nyerteseknek járó érme, díszoklevél és az egyenként 250 000,- Ft összegű pénzjutalom átadására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén, a járványhelyzet függvényében a díj rangjához méltóan kerül sor. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

 

A pályázatok beadási határideje 2021. november 1.

 

A pályázatokat az alábbiakban megadott szempontok alapján kell elkészíteni. Benyújtani az 1. és 3. pontban foglalt dokumentumok egy nyomtatott, aláírt példányát kell személyesen vagy postai úton a VEAB Titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.), emellett a teljes pályázati anyagot elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre kell beküldeni. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke legkésőbb november 30-ig értesíti.

A pályázathoz beadandó dokumentumok

(a teljes pályázati anyagot be kell küldeni elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre)

1. Pályázati űrlap az alábbi adatok feltüntetésével (Papír alapon, egy, aláírt példányban is benyújtandó a VEAB Titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.):
   - a pályázó neve;

   - születési helye és ideje;

   - lakcíme, elektronikus postacíme, telefonszáma;

   - munkahelye, beosztása;

   - munkahelyi postai címe, telefonszáma, e-mail címe;

   - ha van, PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe.

2. 5-10 oldalas pályamű, az eddig elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása. A pályaműnek tartalmaznia kell egy maximum 1 oldalas összefoglalót, a szakirodalmi előzmények kritikai áttekintését és az elért eredmények ismertetését, az esetleges gyakorlati alkalmazások bemutatásával

3.  Rövid szakmai önéletrajz (Papír alapon, egy, aláírt példányban is benyújtandó a VEAB Titkárságára)

4. Publikációs lista (impakt faktorokkal és a független hivatkozások számával)

Pályázati felhívás