Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

PANNON TUDOMÁNYOS NAP
A VEAB RÉGIÓ LEGJOBB PHD MUNKÁI:

2022
KOÓK LÁSZLÓ (Pannon Egyetem, MK, Veszprém): Mikrobiális üzemanyagcellák fejlesztése ionos folyadék alapú membránok alkalmazásáva


2021
ZSIRKÁNÉ FÓNAGY ORSOLYA (Pannon Egyetem, MK, Veszprém): Heterogén fotokatalízisen alapuló vízkezelési eljárások vizsgálata és fejlesztése


2020
PIPOLY IVETT (MTA PE Evolúciós Ökológia Kutatócsoport, Veszprém): A szaporodási sikert és ivararányt befolyásoló környezeti és genetikai tényezők


2019
KAKASI BALÁZS (Pannon Egyetem, MIK, Veszprém): Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata


2018
NAGY ZÓRA ANNAMÁRIA (NAIK, Badacsony): Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. Populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével


2017
LENGYEL EDINA (Pannon Egyetem, Veszprém): Stressz és diszturbancia vizsgálat bentikus kovaalga közösségekben 

SELMECZY GÉZA (Pannon Egyetem, Veszprém): A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország)


2016

PATAI ÁRPÁD (Markusovszky Kórház, Szombathely): Az indometacin hatása az epeúti endoszkópos beavatkozások szövődményeire


2015
PÓLIK ZOLTÁN (Balluff Elektronika Kft., Veszprém): Induktív távolságérzékelő mesterséges intelligenciával2014
VARGA NORBERT (Nyugat-magyarországi Egyetem, KTK, Sopron): A biblia és a korán gazdaság és társadalom képe – a két forrás komparatív elemzése2013
VARGA ILDIKÓ (Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely): Megoldás a fehér fagyöngy (Viscum album) kártételének visszaszorítására: biológiai védekezés, vagy herbicides kezelés?2012
KRIPLI BALÁZS (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém): Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2011
GÁLOS BORBÁLA (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnőki Kar, Sopron): A klímaváltozás hatáskorlátozásának esélyei erdőtelepítéssel2010
BUJTÁS LÁSZLÓNÉ (Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar PEN, Nagykanizsa): Algoritmus és struktúra2009
DÓSA GYÖRGY (Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Veszprém): Ütemezési algoritmusok2008
OBERMAYER-KOVÁCS NÓRA (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2007
STENGER-KOVÁCS CSILLA (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém): A bevonatlakó kovaalgák, mint ökológiai indikátor csoport alkalmazhatóságának vizsgálata2006
KUCZMANN MIKLÓS (Széchenyi István Egyetem, Győr): Neurális vektor hiszterézis modell és a roncsolásmentes anyagvizsgálat2005
MÜLLER TAMÁS (Veszprémi Egyetem, Georgikon Kar): Az európai angolna (Anguilla anguilla L.) mesterséges szaporításának lehetséges útjai