Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

PANNON TUDOMÁNYOS NAP - A VEAB RÉGIÓ LEGJOBB PHD MUNKÁI:


2015
PÓLIK ZOLTÁN (Balluff Elektronika Kft., Veszprém): Induktív távolságérzékelő mesterséges intelligenciával


2014
VARGA NORBERT (Nyugat-magyarországi Egyetem, KTK, Sopron): A biblia és a korán gazdaság és társadalom képe – a két forrás komparatív elemzése

2013
VARGA ILDIKÓ (Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely): Megoldás a fehér fagyöngy (Viscum album) kártételének visszaszorítására: biológiai védekezés, vagy herbicides kezelés?

2012
KRIPLI BALÁZS (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém): Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata

2011
GÁLOS BORBÁLA (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnőki Kar, Sopron): A klímaváltozás hatáskorlátozásának esélyei erdőtelepítéssel

2010
BUJTÁS LÁSZLÓNÉ (Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar PEN, Nagykanizsa): Algoritmus és struktúra

2009
DÓSA GYÖRGY (Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Veszprém): Ütemezési algoritmusok

2008
OBERMAYER-KOVÁCS NÓRA (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

2007
STENGER-KOVÁCS CSILLA (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém): A bevonatlakó kovaalgák, mint ökológiai indikátor csoport alkalmazhatóságának vizsgálata

2006
KUCZMANN MIKLÓS (Széchenyi István Egyetem, Győr): Neurális vektor hiszterézis modell és a roncsolásmentes anyagvizsgálat

2005
Müller Tamás (Veszprémi Egyetem, Georgikon Kar): Az európai angolna (Anguilla anguilla L.) mesterséges szaporításának lehetséges útjai