Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB kiemelkedő ifjú kutatója 2020

Pályázati felhívás fiatal kutatók részére

Pályázati felhívás

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.
A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket. Külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat, mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.

A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:

  • a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;
  • publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
  • elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).


A pályázatokat a VEAB elnöke által felkért zsűri bírálja el, amelyet a VEAB elnöke vezet. A zsűri fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén ne osszon ki minden díjat.
A díjak kiosztására, a nyerteseknek járó érme, díszoklevél és az egyenként 250 000,- Ft összegű pénzjutalom átadására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén, a járványhelyzet függvényében a díj rangjához méltóan kerül sor. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján kell személyesen vagy postán át benyújtani két példányban a VEAB titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke legkésőbb november 15-ig értesíti.

A pályázatok beadási határideje 2020. október 22.


A pályázathoz beadandó dokumentumok

1. Pályázati űrlap az alábbi adatok feltüntetésével:

  • a pályázó neve;
  • születési helye és ideje;
  • lakcíme, elektronikus postacíme, telefonszáma;
  • munkahelye, beosztása;
  • munkahelyi postai címe, telefonszáma, e-mail címe;
  • ha van PhD fokozata, megszerzésének éve, a dolgozat címe.

2. 5-10 oldalas pályamű, az eddig elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása. A pályaműnek tartalmaznia kell egy maximum 1 oldalas összefoglalót, a szakirodalmi előzmények kritikai áttekintését és az elért eredmények ismertetését, az esetleges gyakorlati alkalmazások bemutatásával
3. Rövid szakmai önéletrajz
4. Publikációs lista (impakt faktorokkal és a független hivatkozások számával)