Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója 2022

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója

díj elnyerésére pályakezdő és fiatal kutatók számára
a műszaki tudományok, illetve az élő és élettelen természettudományok területén

A tudományos utánpótlásképzés ösztönzése érdekében az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága pályázatot hirdet a „műszaki tudományok" és az „élő és élettelen természettudományok” területén tevékenykedő fiatal kutatók jelentős tudományos eredményeinek elismerésére.

A díjra azok a kutatók pályázhatnak, akik a pályázat évében legfeljebb 35. életévüket töltik be, és a Veszprémi Akadémiai Bizottság működési területén végzik tudományos tevékenységüket. Mindkét kategóriában két-két díjat osztunk ki, külön értékeljük a PhD fokozattal rendelkező, illetve a még doktori fokozatuk megszerzése előtt álló kutatókat. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a kutatási eredmények, amelyeknek megvalósult gyakorlati alkalmazásuk is van.

A díjakat azon fiatal kutatók nyerhetik el, akik a műszaki- vagy az élő és élettelen természettudományok területén jelentős eredményeket értek el, amelyet az alábbiak igazolnak:

  • a jelölt eddigi tudományos eredményeit bemutató 5-10 oldalas pályamű;
  • publikált szakcikkek és könyvek; független hivatkozások;
  • elfogadott szabadalmak, megvalósult gyakorlati alkalmazások (ha vannak ilyenek).

A díjak kiosztására, a nyerteseknek járó érme, díszoklevél és az egyenként 250 000,- Ft összegű pénzjutalom átadására a VEAB decemberi Fiatal kutatók fóruma című rendezvényén, a járványhelyzet függvényében a díj rangjához méltóan kerül sor. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

A pályázatok beadási határideje 2022. október 1.

Pályázati felhívás