Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Szavazati jogú tagok

 

 

MTA doktora
Abonyi János
Folyamatok modellezése, szabályozása, optimalizálása és adatbányászat
rendes tag
Ádám Antal
geofizika
kandidátus
Albert Levente
Növényi kémia és biokémia
rendes tag
Balázs Ervin
molekuláris növénykórtan, növényvirológia, genomika
Bársony István
mikroelektronika, mikro- és nanotechnológia
rendes tag
Bedő Zoltán
növénynemesítés, vetőmagtermesztés
Bélafiné Bakó Katalin
Enzimes folyamatok, membrán technológia
Bihari Péter
Energetika, környezetvédelem, termodinamika
MTA doktora
Boda Dezső
Fizikai kémia, statisztikus termodinamika
rendes tag
Czelnai Rudolf
meteorológia
fokozat nélküli
MTA doktora
Erős Tibor
Ökológia
Garaczi Imre
Filozófiatörténet
Gurin Péter
Statisztikus fizika, szilárdtestfizika
MTA doktora
Karsai Ildikó
Molekuláris genetika
tudomány doktora
Kristóf János
Analitikai kémia
MTA doktora
Kuczmann Miklós
Elméleti villamosságtan, Irányításelmélet
kandidátus
Lakatos Ferenc
Erdővédelem
MTA doktora
Liker András
Viselkedésökológia
rendes tag
Mátyás Csaba
erdészeti genetika, evolúcióökológia, környezettudomány
Mészáros Ernő
levegőkémia
Neményi Miklós
agro- és élelmiszerfizika, agrár-térinformatika és -távérzékelés, agro-ökológiai rendszerek termodinamikai modellezése
levelező tag
Padisák Judit
limnoökológia
MTA doktora
Pál Magda
Növényi stresszélettan
Pósfai Mihály
ásványtan
rendes tag
Sitkei György
hőerő-, mezőgazdasági és faipari gépek, talaj-járműmechanika
Skodáné Földes Rita
Homogén katalízis
Szarka László Csaba
geofizika
Tóth József Péter
Lexikológia/szemantika
rendes tag
Török Ádám
nemzetközi gazdaságtan, piacelmélet, verseny- és technológiapolitika
MTA doktora
Várnai Péter
Sejtélettan
levelező tag
Veisz Ottó
növénygenetika és növénynemesítés, abiotikus stresszrezisztencia kutatás
rendes tag
Verő József
geofizika, Nap-Föld fizika
Vizi László Tamás
19-20. századi magyar történelem