Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Nem akadémikus közgyűlési képviselők

Bélafiné Bakó Katalin
Enzimes folyamatok, membrán technológia
Kémiai Tudományok Osztálya
Bihari Péter
Energetika, környezetvédelem, termodinamika
Műszaki Tudományok Osztálya
MTA doktora
Erős Tibor
Ökológia
Biológiai Tudományok Osztálya
MTA doktora
Karsai Ildikó
Molekuláris genetika
Agrártudományok Osztálya
tudomány doktora
Kristóf János
Analitikai kémia
Kémiai Tudományok Osztálya
MTA doktora
Kuczmann Miklós
Elméleti villamosságtan, Irányításelmélet
Műszaki Tudományok Osztálya
1