Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Megtartotta idei közgyűlését az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága

Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság 2024. március 1-én tartotta 51. közgyűlését, a rendezvénynek az MTA VEAB Székháza adott otthont. A rendezvény első perceiben Gelencsér András akadémikus, a VEAB elnöke köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Erdei Anna akadémikus asszonyt, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét, továbbá a VEAB elnökségét, a közgyűlésen megjelent akadémikusokat, VEAB tagokat, az MTA közgyűlési képviselőit, a szak- és munkabizottságok elnökeit és minden kedves vendéget.


 

Erdei Anna főtitkárhelyettes asszony egy érdekes, az MTA Székház felújításához kapcsolódó hasonlattal kezdte beszédét: ahogy az épületekre időnként ráfér a felújítás, a funkciók újragondolása, a változó igények szerinti korszerűsítés, úgy magának az intézménynek, a jövőre 200 éves Magyar Tudományos Akadémiának is szüksége van megújulásra. Hűnek kell maradni a hagyományokhoz, áponi kell a tradíciókat, de fontos képesség a folyamatos megújulás. Fontos ez azért is, mert a a tudomány nem egyszerűen követi a korszellemet, hanem eredményei révén meghatározó szerepet visz annak alakításában is. A megújulás alapja az MTA 2019-ben elfogadott küldetése: a tudomány és a tudományos gondolkodás népszerűsítése, a kutatói pálya iránti érdeklődés felkeltése, a hazai kutatói közösség aktivitásának erősítése. A fenti célok megvalósításához megújult infrastruktúrára és bővülő forrásokra is szükség van Budapesten és az Akadémia országos láthatóságában pótolhatatlan szerepet játszó területi bizottságok esetében is. Az MTA vezetése az elmúlt évek fejlesztéseivel, a Székházak és a munkatársak béreinek korszerűsítésével szerette volna elismerését és köszönetét kifejezni a területi bizottságok közalkalmazottainak értékes munkájáért. Kiemelte, hogy napjainkban talán minden korábbinál határozottabban tűnnek fel a hálózatok, érzékeltetve ezzel, hogy milyen sok szálon összetartozunk: A jelenkor tudományművelője nem a magányos tudós, hanem a másokkal együttműködő kutató. A valóban életet szolgáló együttműködés szálai pedig mindig hozzákapcsolódnak az élet miénkétől különböző területeihez is. Zárszavában megköszönte, hogy az MTA VEAB is hozzájárul az Akadémia célkitűzéseinek megvalósításához, a hagyományok ápolása és a folyamatos megújulás jegyében.
 

 

A főtitkárhelyettesi köszöntőt követően Gelencsér András akadémikus tartotta meg elnöki beszámolóját a VEAB 2023. évi tevékenységéről. Tájékoztatást adott a bizottságok tavalyi évben megvalósult rendezvényeiről, az ehhez kapcsolódó szakbizottsági pályázatok felhasználásáról, a VEAB bevételeiről. Kiemelte, hogy a Bizottság továbbra is támogatja a fiatal kutatókat (VEAB Év Kutatója és VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatok) és teret ad eredményeik bemutatásának (Pannon Tudományos Napok). Ismertette a VEAB tagjainak 2023. évi állami, regionális és szakmai elismeréseit, bemutatta a támogatott kutatócsoportokat és kutatóhelyeket, majd röviden vázolta a VEAB 2024. évi terveit.

 

 

Az elnök beszámoló után Lakatos Ferenc, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának professzora tartott előadást Inváziós rovarok az erdőben címmel. Ismertette a szakterület alapfogalmait,  történelmi hátterét, a változó világ területre gyakorolt hatásait. Edward O. Wilsont idézte: „A biodiverzitás két legveszélyesebb ellensége, az élőhelyek degradációja és az idegenhonos fajok inváziója.” Bemutatta az inváziós rovarok elszaporodásának tendenciáit, az inváziós képességük okait, ismertetett számos kapcsolódó tényt és a jogszabályi hátteret. Nemzetközi és hazai példákon mutatta be a terület egy-egy ismert képviselőjét és a Soproni Egyetemen jelenleg folyó kutatásokat.
Gelencsér elnök úr zárszavában megköszönte főtitkárhelyettes asszony köszöntőjét, Lakatos professzor úr előadását, a jelen lévők figyelmét, majd az ülést bezárta.


A közgyűlésről készült felvétel elérhető az MTA VEAB videómegosztó csatornáján.