Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Több rovart a városi madaraknak! – A megváltozott táplálékbázis hatásai városi madárpopulációkban

MTA VEAB Környezet- és Földtudományi Szakbizottság szervezésében:

Időpont: 2022. november 30. 14:30-16:00 óra között
Helyszín: MTA Veszprémi Területi Bizottságának székháza (Veszprém, Vár utca 37.)


Seress Gábor
(PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa) előadásában az alábbi témát járja körül:

Az urbanizáció folyamata gyorsuló ütemben alakítja át a természetes élőhelyeket emberitelepülésekké, a városi életterek drasztikusan megváltozott környezeti jellemzői pedig összetetthatásokkal vannak a városi élővilágra. A madárfajok gyakori modell élőlényei a városökológiaikutatásoknak, ám dacára annak, hogy számos madárfaj boldogul városainkban, e városi populációk egyik gyakran leírt jellemzője az alacsonyabb szaporodási siker és az elmaradott fiókafejlődés (a természetesterületek populációihoz képest).

A jelenségnek számos kiváltó oka lehetséges, ám egyre több megerősítést kap a feltételezés, miszerint azokok a madarak táplálékbázisában keresendők - legfőképp a városokban elérhető kevesebb és gyengébb minőségű rovartáplálékban.

Az előadásban a szaporodási időszak alatt jelentkező táplálékhiány (táplálék limitációs hipotézis)témakörét járom körbe, saját vizsgálataink és a szakirodalom legfrissebb, idevonatkozó eredményeit is áttekintve. A hipotézist és a kapcsolódó predikcióit számos, egymást kiegészítő szinten vizsgálom meg, így például a városi madarak környezetében elérhető táplálékbázis szintjén, a szülők által ténylegesen hordott fiókatáplálék és az utódgondozási magatartás szintjén, az utódok morfológiai jellemzőinek szintjén, valamint a kevés elérhető kísérletes vizsgálat eredményeit áttekintve. Végezetül, a szaporodásisikerben megmutatkozó hatásokon túlmenően röviden kitérek a táplálék limitáció néhány lehetségestovábbi következményére is a városi madárpopulációkban.