Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

MAB Régiós Kutatások 2020-2023

Régiós kutatás – MAB

Összefoglalás és feladatok meghatározása

 

Küldetés:

 A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának elnöksége meghatározta kutatási fókuszát, amelynek a címe „MAB Régiós Kutatások 2020-2023”.

 A kutatás célja a szakbizottságokban folyó kutatómunka és tudományos ismeretterjesztés révén hozzájárulni a régió társadalmi és gazdasági folyamatainak értelmezéséhez és a lehetséges javító megoldások feltárásához aktuálpolitikától mentesen, de a régió fejlődése iránti elkötelezettségünket hangsúlyozva, lehetőség szerint stratégiai területeket és fejlesztési irányokat meghatározva. Ennélfogva tudományosan megalapozott válaszokat dolgozunk ki a régió társadalmát és gazdaságát érintő valós problémákra, ezek közép- és hosszútávú hatásainak vizsgálatával, továbbá különböző alternatívák kidolgozásával, amelyek a régió fenntartható fejlődését szolgálják.

 Vállalások:

 -          MAB klubokhoz való kapcsolódás (felmérni, hogy melyik tagunk, milyen régiós témában tartanak előadást)

-          Előadások, műhelykonferenciák tartása a kutatóműhely égisze alatt, régiós témában, a 3 megyére kiterjedően, helyszínekben is figyelembe véve a három megyei lefedettségünket (évente 1 nagykonferencia és 1 műhelykonferencia)

-          Kéthavonta (illetve szükség szerint) meeting az előrehaladás és tervek megbeszélésére

-          Folyamatos jelenlét az MTA MAB honlapján, hírek generálása a Kutatási Bizottság munkájáról

-          Folyamatos média-jelenlét a MAB Elnök és Elnökség bevonásával – negyedévente sajtómegjelenés is tevékenységünkről (Koordinátorok: B.-A.-Z. megye: Kaptay György – Szabó-Tóth Kinga; Heves megye: Loboczky János – K. Nagy Emese; Nógrád megye:  Gréczi-Zsoldos Enikő)

-          Régióról szóló tanulmány-gyűjtemény 2023 nyarának végére. Szerkesztői előszóval ellátva mely a főbb régiós kihívásokra koncentrálna és a végén egy összegzés és javaslatok a régió fejlesztése érdekében. A tanulmánygyűjtemény 15-20, egy szerzői ívnyi tudományos munkát tartalmazna. Azért tanulmány-gyűjtemény, mert nagyon szerteágazóak azok a tudományos területek, melyekkel a tagok foglalkoznak, így azt nehézkes lenne más formában egybeszerkeszteni. A kötetnek és vizsgálati területeknek - egyéb más témák mellett - érdemes kitérnie a vidék-fejlesztés lehetőségeire, a falusi turizmus lehetőségeinek kiaknázására, emellett a meglévő természeti kincsek hatékony feltárásának és hasznosításának lehetőségeire. 

-          Ezen túl tervezünk egy kötetet, mely a régió szociális és oktatási problémáinak az elemzéséről és fejlesztési irányvonalak meghatározásáról szól, 2023 nyarának végére. Ennek vázlata:

 • demográfiai, szociológiai helyzetkép
 • a társadalom koherenciája
 • társadalmi rétegek közötti különbségek (életkörülmények, életmód, életvitel stb.)
 • képzettség
 • civil terület
 • társadalmi mobilitás
 • oktatási alternatívák
 • migráció
 • előítéletek, rasszizmus – pedagógus – túlélés -
 • integráció, szegregáció
 • depriváltak újratermelődése
 • társadalmi felelősségvállalás
 • értelmiség, HH értelmiség szerepe
 • integrált és integrációs nevelés, HH, HHH

 

Feladat 2021 januárban:

 január 19-én, 14 órától testületi online ülés, melyen elmondanánk a MAB elnöksége által jóváhagyott terveinket (ezt már teljesítettük is);

 • a kutatási testület tagjainak megszólítása és konkrétan egy mondatos írásbeli javaslattétel a részükről arra vonatkozóan, hogy mely témával járulnak hozzá a bizottság munkájához a fentiek mentén;
 • összegyűjteni, hogy a MAB klubok előadás-sorozatához ki, mivel tudnak hozzájárulni;
 • kihirdetni az első konferencia-felhívásunkat, melynek időpontja: 2021. április 12.

 

Miskolc, 2021. január 25.

                                                  K. Nagy Emese és Szabó-Tóth Kinga

Bizottsági tagok

Interjú Dr. Szabó-Tóth Kingával a MAB Régiós Kutatás 2020-2023 Bizottság elnökével:

https://europaradio.hu/tallozo/mab-regios-kutatas-2020-2023?fbclid=IwAR36PADcPhe5PXX94RHd-p5XMdK2Zn3o4W4QWEBpO67F6aShKCvzuGkFXhA

Felhívás-régiótörténeti-konferenciára.jpg