Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Verő József

Született 1904-ben, okleveles kohómérnök (1926). 1934-ben doktori, 1935-ben egyetemi magántanári képesítést szerez. 1947-ben az MTA levelezõ tagjává, 1949-ben pedig rendes tagjává választja. Pályafutását tanársegédként kezdi a Vaskohászattani Tanszéken, két évig (1927-28) Berlinben ösztöndíjas. 1928-tól a Fémtechnológiai Tanszéken elõadói, 1934-40 között adjunktusi, 1940-43 között intézeti tanári, 1943 óta egyetemi tanári rangban oktat. 1952-68 között a Metallográfiai Tanszék vezetõje, 1952-74 között a Vasipari Kutató Intézet igazgatója is.

Elnöke az MTA Kohászati Bizottságának, tagja az Állami Díj- és Kossuth-díj Bizottságnak. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke.
Szakterülete: metallográfia és anyagvizsgálat.

Kitüntetései: "Kossuth-díj" ezüst fokozata (1949 és 1958) "Magyar Népköztársasági Érdemrend" V. fokozata, "Munka Érdemrend", "Munka Érdemrend" arany fokozata és egyéb szakmai kitüntetések.

Családi gyökerek
Sopronban született Apja Veszelka József Szegedrõl származott, kékfestõ segédként megjárt vándorútja végén telepedett meg Sopronban. Anyja Pfeiffermahr Jozefa, Ruszt-i szõlõtermõ kisgazda leánya.

Pályaválasztás
"Eredetileg kémikus akartam lenni. Az érettségi után kértem is felvételimet a budapesti egyetemre, egyúttal pedig a nevezetes Eötvös Kollégiumba. Július végén megkaptam az értékesítést: mindkét helyre felvettek. A Kollégiumnak errõl szóló közlésével azonban jött az értesítés arról is, milyen felszereléssel kell jelentkeznem szeptemberben. A szükséges felszerelésem azonban nem volt meg, fõleg a fehérnemû készletem nagyobb része hiányzott? Némi gondolkodás eredményeképpen a határidõ utolsó napján bevittem kérelmemet a már Sopronban mûködõ fõiskola dékáni hivatalába, ott Lichner bácsi a bizonyítványom láttán nagyon megörült. Fel is vettek fémkohásznak, lévén ez a szakma a kémikusékhoz a legközelebb álló."

Tanulmányok

1922 - 1926

A soproni Bánya- Kohó- és Erdõmérnöki Fõiskola Kohómérnöki Kara

1926

Vaskohómérnök

1927 - 1928

Technische Hochschule (Charlottenburg) ösztöndíjas

Beosztások

1926

Sorpon, Vaskohászattani Tanszék tanársegéd

1927

Sopron, Fémtechnológiai Tanszék elõadó

1933

Sopron, Fémtechnológiai Tanszék egyetemi adjunktus

1943

Fémtechnológiai Tanszék egyetemi tanár

1949

NME Bánya- és Kohómérnöki Kar Sopronban lévõ részének dékánja

1952 - 1968

NME Miskolc Metallográfiai Tanszék vezetõje

1952 - 1974

Budapest, Vasipari Kutató Intézet igazgatója

1974-1976

Budapest, Vasipari Kutató Intézet tudományos tanácsadó

Tudományos fokozatok

1933

Kohómérnök tudományok doktora Sopron

1934

Egyetemi magántanári képesítés "Fémek és ötvözetek szerkezete" címû témában.

1948

MTA levelezõtag

1949

MTA rendes tag

Szakmai társadalmi közlélet

  • MTA VI. osztály osztályelnök
  • MTA Kohászati Bizottság tagja
  • Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság tagja
  • az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke

Szakterület: Metallográfia, anyagvizsgálat

Kitüntetések:
Kossuth-díj" ezüst fokozata (1949 és 1958) "Magyar Népköztársasági Érdemrend" V. fokozata, "Munka Érdemrend", "Munka Érdemrend" arany fokozata és egyéb szakmai kitüntetések.

Verő József életrajza