Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Szöveges beszámoló „A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon” Alapítvány

2016. évi közhasznú tevékenységéről

 

Az Alapítványt az MTA Miskolci Akadémiai Központja hozta létre, a B.A.Z. Megyei Bíróság 253/1991. sz. végzésével vette nyilvántartásba, 1998. december 10-én közhasznú jogállást állapított meg.

A törvényi előírásoknak megfelelően 2014. évben ismételten kérni kellett a közhasznúság megállapítását, melyet (az előírt feltételek teljesítésére tekintettel)  a 15/Pk.253/1991/20 számú végzésével 2014. december 13-án a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vett.

 Közhasznú tevékenysége: a régió (B.A.Z. megye, Heves megye, Nógrád megye) céljait szolgáló tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés.

 Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik.

 Az Alapítvány 2016. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Főfoglalkozású dolgozója nincs.

 Az Alapítvány 2016. évi tevékenysége során 1.613 eFt bevétel került könyvelésre és 1.575 eFt kiadása volt. Pénzügyi eredménye: 38 eFt.

 Az értékpapírból 2016. évben 551 eFt-ot vettünk ki, melynek tőke része: 228 eFt, az utána kapott kamat pedig 323 eFt volt.


Bevételek:


Kapott támogatás


MAB Klub rendezvényekre:


Magánszemélyek:

107.500,-

Vállalkozás:

10.000,-

Összesen:

117.500,-

Fiatal kutatók támogatására:


Aluinvent Zrt

150.000,-

DIPA

200.000,-

BOKIK

150.000,-

FUX

150.000,-

TAKATA

150.000,-

Generali Biztosító Zrt.

150.000,-

BorsodChem

150.000,-

Összesen

1.100.000,-

Támogatás mindösszesen:

1.217.500,-SZJA 1 % utalás (2014. évi utólagos)

12.232,-

SZJA 1 % utalás (2015. évi)

60.761,-

Bank által adott kamat értékpapír után

322.607,-

(kerekítés)

296,-

Bevétel összesen:

1.613.396,-Kiadások:


Adott támogatás:


Tudomány Ünnepén fiatal kutatók díjazása

941.176,-

117,647,-x8fő


Saját gépkocsi használat (Nógrádi Múzeum igazgató)

16.254,-

MAB-Klubnak (festékpatron)

56.346,-

MAB (éremvésés, levélfeladás)

16.205,-

MAB (videokamera)

167.570,-

(Kerekítés)

1.592,-

Adott támogatás összesen:  

1.199.143,-Működési költségek


Posta ktsg.

14.030,-

Nyomtatvány ktsg.

   1.180,-

Bankköltség

63.013,-

Megbízási díj  járulékkal

43.505,-

EHO (fiatal kutatók kifizetésével kapcs.)

254.120,-

Működési költség összesen:

375.848,-

Kiadás mindösszesen:

1.574.991,-

           

                                   

A NAV-tól 2014. évi SZJA 1 %  (12.232,-), valamint a 2015. évi SZJA 1% címén utalt összeget (60.761,-) a Tudomány Ünnepén a fiatal kutatók kifizetésével kapcsolatos járulék fizetésére használtuk fel.

 

A Tudomány Ünnepe rendezvényre célzott támogatásként kapott összegeket szintén a  fiatal kutatók díjazására és az ezzel kapcsolatos EHO fizetésre használtuk fel.

 

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céljai közül az alábbiakat teljesítette 2016. évben.

-          tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira

-          a regionális tudományos rendezvények támogatása

-          ismeretterjesztés (MAB-Klub rendezvények támogatása)

 

Az Alapítványnak 2015. december 31-i árfolyam szerint 3.245.741,- Ft értékű értékpapír van elhelyezve az UniCredit Bankban. A Budapest Bank bankszámlán és az UniCredit Bank bankszámlán 348.505,- Ft, a házipénztárban 20.455,- Ft volt 2016. december 31-én.

 

Miskolc, 2017. május 5.

 

                     Dr. Páczelt István                                       Dr. Veres László

                      Kuratórium-elnök                                       Kuratórium-titkár