Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

A MAB-székház története

Az MTA-MAB székház épülete 1896-ban épült Kereskedelmi és Iparkamarának. 1945 után az épületet a megyei Tanács, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, majd a Herman Ottó Múzeum használta. 
Az épület eklektikus stílusa megfelelt a korának és kifejezte a régi hagyományokra visszatekintő iparos rétegnek és a múlt század végén meggazdagodó, feltörekvő kereskedők ízlésvilágát. Bár nem műemlék, városképi jelentőségű, mert a fő tömegek aránya, gazdag plasztikai játéka, és legfőképpen a belső terek szépsége, tiszta logikája egy méltóságteljes, szép középületet teremtett. Az épület felújítása és a MAB-székház céljára történt átalakítása a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában Cifka Anna építész tervei alapján készült el.
A székház „belső hangulatának tudományosságát" két bronzszobor elhelyezése hitelesítette az első emeleten. Madách Imre mellszobrát, Kiss Nagy András szobrászművész. Mikszáth Kálmán mellszobrát Borbás Tibor szobrászművész készítette el. Madách Imre és Mikszáth Kálmán is akadémikus volt. 1991-ben került helyére Széchenyi István bronz mellszobra a földszinten, ezzel tisztelegve az Akadémia első alapítója előtt, születésének 200. évfordulója előtt. Az alkotás Gulácsy Horváth Zsolt műve. A MAB elnöki szobáját az idős Széchenyi István portréja (festette August Fleischman), az ún. Deák-termet Deák Ferenc a haza bölcse, akadémikus egész alakos festménye díszíti (festette Barabás Miklós). A földszint előcsarnokában Varga Éva szobrászművész „Oroszlános díszkút" alkotása köszönti a belépőt, az alagsori tükörudvarban Szanyi Péter „Életfa" című műve található. A felsoroltakon kívül még számos más művészeti alkotás emeli az épület díszét, amely a maga szépségével, alkalmasságával méltó módon szolgálja a MAB céljainak elérését.


Varga Éva: Oroszlános díszkút