Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Szöveges beszámoló „A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon” Alapítvány 2015. évi közhasznú tevékenységéről

 

 

Az Alapítványt az MTA Miskolci Akadémiai Központja hozta létre, a B.A.Z. Megyei Bíróság 253/1991. sz. végzésével vette nyilvántartásba, 1998. december 10-én közhasznú jogállást állapított meg.

A törvényi előírásoknak megfelelően 2014. évben ismételten kérni kellett a közhasznúság megállapítását, melyet (az előírt feltételek teljesítésére tekintettel)  a 15/Pk.253/1991/20 számú végzésével 2014. december 13-án a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vett.

Közhasznú tevékenysége: a régió (B.A.Z. megye, Heves megye, Nógrád megye) céljait szolgáló tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés.

Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik.

Az Alapítvány 2015. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Főfoglalkozású dolgozója nincs.

Az Alapítvány 2015. évi tevékenysége során 2.398 eFt bevétel került könyvelésre és 2.622 eFt kiadása volt. Pénzügyi eredménye: - 224 eFt.

A negatív pénzügyi eredményre a bankszámlán lévő és a pénztárban lévő nyitó pénzösszeg, az értékpapír beváltásból befolyt összeg nyújtott fedezetet.  Az értékpapírból 2015. évben 1.006.999,- Ft-ot vettünk ki, melynek tőke része: 431.222,- Ft, az utána kapott kamat pedig 575.777,- Ft volt.

 

Bevételek

 

Kapott támogatás

 

Magánszemélyek adománya

45.125,-

Fiatal kutatók támogatására:

 

Aluinvent Zrt. (2014. évi)

150.000,-

Aluinvent Zrt (2015. évi)

150.000,-

DIPA

200.000,-

BOKIK

150.000,-

Károly Róbert Kut.Okt. KHT

150.000,-

FUX

150.000,-

TAKATA

150.000,-

MTA Titkárság (2014-2015. évi)

200.000,-

Magyar Orvosi Kamara

75.000,-

Generali Biztosító Zrt.

150.000,-

MOL

150.000,-

Támogatás (fiatal kutatóknak) összesen:

1.675.000,-

Önkormányzat – Reményik konferencia tám.

60.000,-

SZJA 1 % utalás

41.795,-

Bank által adott kamat értékpapír után

575.783,-

Bevételek összesen:

2.397.703,-

 
 

 

Kiadások:


Adott támogatás:

 

Tudomány Ünnepén fiatal kutatók díjazása

1.190.480,-

119.048 x 10 fő

 

MAB Klubnak (poszter, húsvéti koncert díja)

118.494,-

MAB-nak (MAB emlékérem – 10 db)

és kitüntető tudományos díjban részesülők

érme (30 db) – díszdobozzal, 10 évre vonatkozóan + 1 db érem vésése

 

 

 

647.319,-

ME Matematikai Intézet – nemzetközi workshop

39.370,-

ME Neveléstudományi Szakbizottság MPT

Nagygyűlés 3 x 20 e Ft fiatalok támogatása

 

60.000,-

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium TDK konferencia

30.000,-

Reményik konferencia

60.060,-

Adott támogatás összesen:

2.145.723,-

 

 

Működési költségek

 

Posta ktsg.

3.835,-

Nyomtatány ktsg.

255,-

Aláírási címpéldány

3.000,-

Bankköltség

92.881,-

Megbízási díj járulékkal

43.505,-

EHO (fiatal kutatók kifizetésével kapcs.)

321.430,-

Saját gk. használat

11.459,-

Működési költség összesen:

476.365,-

 

 

Kiadás mindösszesen:

2.622.088,-

 

A NAV-tól 2014. évi SZJA 1 % címén utalt összeget (41.795,-) a MAB emlékérem elkészítéséhez használtuk fel.

A Tudomány Ünnepe rendezvényre célzott támogatásként kapott összegeket szintén a  fiatal kutatók díjazására és az ezzel kapcsolatos EHO fizetésre használtuk fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében a rövidlejáratú kötelezettségek sorban 54 eFt kötelezettség szerepel, melyet a mérlegkészítés időpontjáig (2016-ban) teljesítettünk. Ez két számla késedelmes beérkezése miatt került a kötelezettségek közé.

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céljai közül az alábbiakat teljesítette 2015. évben.

-          tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira

-          a regionális tudományos rendezvények támogatása

-          ismeretterjesztés (MAB-Klub rendezvények támogatása)

Az Alapítványnak 2015. december 31-i árfolyam szerint 3.786.020,- Ft értékű értékpapír van elhelyezve az UniCredit Bankban. A Budapest Bank bankszámlán és az UniCredit Bank bankszámlán 155.827,- Ft volt 2015. december 31-én.

 

 

Miskolc, 2016. május 14.

                      Dr. Páczelt István                                       Dr. Veres László

                      Kuratórium-elnök                                       Kuratórium-titkár