Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Szöveges beszámoló „A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon” Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről 

 

 

Az Alapítványt az MTA Miskolci Akadémiai Központja hozta létre, a B.A.Z. Megyei Bíróság 253/1991. sz. végzésével vette nyilvántartásba, 1998. december 10-én közhasznú jogállást állapított meg.

Közhasznú tevékenysége: a régió (B.A.Z. megye, Heves megye, Nógrád megye) céljait szolgáló tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés.

 Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik.

 Az Alapítvány 2013. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Főfoglalkozású dolgozója nincs.

 Az Alapítvány 2013. évi tevékenysége során 2.276 eFt bevétel került könyvelésre és 2.161 eFt kiadása volt. Pénzügyi eredménye: 115 eFt.

 

Bevételek:

 

MOL NYRT  

500.000,- Ft

NAV 2012. évi SZJA 1%

112.435,- Ft

FUX Zrt

100.000,- Ft

BOKIK

130.000,- Ft

DIPA

200.000,- Ft

Magyar Orvosi Kamara

  75.000,- Ft

Károly Róbert Közhasznú Nonprofit Kft

150.000,- Ft

TVK

100.000,- Ft

Generali Providencia Bizt.

100.000,- Ft

Erste Bank

100.000,- Ft

MOL NYRT

250.000,- Ft

Lakatos István (MAB elnök támogatása)

250.000,- Ft

Banki kamat, kerekítés

1.265,- Ft

Magánszemély adományok

207.700,- Ft

Összesen

2.276.400,- Ft

 

Kiadások:


 

MOL-MTA Tudományos Fórum megrendezése

(MOL NYRT támogatásának felhasználása)

512.000,- Ft

Tudomány Ünnepén fiatal kutatók díjazása  (11 fő)

  1.100.000,- Ft

EHO fizetése fiatal kutatók díjazása után

297.000,- Ft

Reprezentációs adó fizetése (MOL-MTA rendezvény)       

  62.530,- Ft

Bank ktsg.

78.531,- Ft

Posta ktsg.

  70.085,- Ft

Pályázati díj

    2.000,- Ft

Megbízási díj könyvelésért járulékkal együtt

  37.290,- Ft

Nyomtatvány ktsg.

    1.490,- Ft

Összesen:

2.160.926,-Ft


 

A NAV-tól 2012. évi SZJA 1 % címén utalt összeget a fiatal kutatók díjazására fordítottuk.

A Tudomány Ünnepe rendezvényre célzott támogatásként kapott összegeket szintén a  fiatal kutatók díjazására és az ezzel kapcsolatos EHO fizetésre használtuk fel.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében rövidlejáratú kötelezettségek sorban 539 eFt kötelezettség szerepel, melyet a mérlegkészítés időpontjáig teljesítettünk. (Fiatal kutatók jutalmazása utáni EHO, ill. reprezentáció utáni adó és EHO)

 

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céljai közül az alábbiakat teljesítette 2013. évben.

-          tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira

-          a regionális tudományos rendezvények támogatása.

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mutatói alapján (2012, 2013 év) a törvény által előírt feltételeknek megfelel az Alapítvány, így a közhasznú minősítés iránti kérelmet beadhatja a B.A.Z. megyei Bíróságnak.

 

Az Alapítványnak 2013. december 31-i árfolyam szerint 4.728.330,- Ft értékű értékpapír van elhelyezve az UniCredit Bankban. A Budapest Bankban és a pénztárban 696.758,- Ft van, melyből 539.000,- Ft kötelezettséggel terhelt.

 

 

Miskolc, 2014. május 20.

 

 

Dr. Dobróka Mihály

Kuratórium-elnök