Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Szöveges beszámoló a Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon Alapítvány 2012. évi közhasznú tevékenységéről

 

Az Alapítványt az MTA Miskolci Akadémiai Központja hozta létre, a B.A.Z. Megyei Bíróság 253/1991. sz. végzésével vette nyilvántartásba, 1998. december 10-én  közhasznúsági jogállást állapított meg.

Közhasznú tevékenysége: a régió (Borsod-Abaúj Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) céljait szolgáló tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés

Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik.

Az Alapítvány 2012. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Főfoglalkozású dolgozója nincs.

 

Az Alapítvány 2012. évi közhasznú tevékenysége során 1395 eFt bevétel került könyvelésre és 1661  eFt kiadása volt. Pénzügyi eredménye -266 eFt. A negatív eredményre a HVB Banknál elhelyezett értékpapír egy részének felszabadítása, ill. a nyitó pénzkészlet nyújtott fedezetet.

 

Bevételek:                    

             

Magánszemélyek adománya

   

199 900 Ft

Értékpapír, ill. bankszámla kamata

   

278 753 Ft

SZJA 1 %

   

65 596 Ft

Ertse Bank támogatása

   

200 000 Ft

Fux Zrt támogatása

   

100 000 Ft

BorsodChem támogatása

   

100 000 Ft

Egererdő Erdészeti Zrt támogatása

   

100 000 Ft

Károly Róbert Nonprofit Kft támogatása

 

100 000 Ft

BOKIK támogatása

   

100 000 Ft

Diósgyőri Papírgyár támogatása

   

100 000 Ft

Miskolc Város Önkormányzat (Mecénás pályázat)

50 000 Ft

Összesen:

   

1 394 249Ft

Kerekítés:

   

    306 Ft

Mindösszesen:

 

 

1 394 555Ft

 

Az APEH-től SZJA 1%-a címén kapott  65.596,- Ft, valamint a célzott támogatásként cégektől kapott 800.000,- Ft összeget a 2012. évi tudomány Ünnepe rendezvényen fiatal kutatók díjazására fordítottuk.

A Miskolc Város Önkormányzata Mecénás pályázatára kapott 50.000,- Ft-ot a Tudomány Ünnepe lebonyolítására használtuk fel.

 

Kiadások:

 

Anyagjellegű ráfordítások

   

79 538 Ft

Személyi jellegű ráfordítás (kuratóriumi tag saját gk.)

13 242 Ft

Értékpapír fenntartási ktsg.

   

16 800 Ft

Támogatások

 

 

1 550 870Ft

Összesen:

   

1 660 450 Ft

Kerekítés:

 

 

235 Ft

Mindösszesen:

   

1 660 685 Ft

 

 

 

 

       
   
       

Támogatások (részletezve)

-          MAB Klub működésének támogatása                                                      171 eFt

  (10 tudományos ismeretterjesztő előadás, kb. 600 érdeklődő)

-          A MAB Nyelvtudományi Munkabizottságának támogatása                     30  eFt

  („Jelnyelvi és hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái” című

   konferencia)

-          A MAB Neveléstudományi Szakbizottságának támogatása                    30 eFt

   („A dedukció,  az indukció és az abdukció fogalmának

   értelmezése a kvalitativ kutatásokban” című konferencia)

-          A MAB Matematika-Fizika Szakbizottságának támogatása                   50 eFt

   („Ötödik nemzetközi Workshop 2012” című tudományos

   konferencia)

-          2012. november 7-én a Tudomány Ünnepe alkalmából

  10 fiatal kutató díjazása (27 % járulékkal)                                               1.270 eFt

  Összesen:                                                                                                 1.551 eFt

 

Összességében 2012. évben az Alapítvány az alábbiakat teljesítette az Alapító Okiratban megfogalmazott céljai közül, mellyel közhasznú feladatait is ellátta.

-          kiemelkedő, a régió céljait is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelentetésének támogatása

-          tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira

-          a regionális tudományos rendezvények támogatása.

 

Az alapítványnak 2012. december 31-én 519 eFt van a bankszámlán és a pénztárban, melyből  477 eFt kötelezettséggel terhelt. (Járulék és SZJA kötelezettség)

Értékpapírban 2012. december 31-i árfolyam szerint 4.510 eFt van elhelyezve.

 

 

Miskolc, 2013. április 22.

                                                                          

 

Dr. Dobróka Mihály

Kuratórium-elnök