Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Feladatai

Az MTA-MAB egyik feladata, hogy Észak-Magyarország tudományos közössége számára biztosítsa a tudományos közélet kereteit, konferenciákat, szimpóziumokat, szemináriumokat, vitaüléseket, találkozókat, tanácskozásokat rendezzen, továbbá önkéntes részvétellel tudományos klubéletet szervezzen. Az MTA-MAB másik funkciója a tudomány álláspontjának, illetve a tudományos közösség szakvéleményezésének képviselete, elsősorban Észak-Magyarország társadalma és intézményei felé, akár önálló kezdeményezésekkel is. Az MTA-MAB elősegíti „A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon" alapítvány eredményes működését, székházában helyet ad más szervezetek, egyesületek tudományos, gazdasági és egyéb (nem politikai) rendezvényeinek. Az MTA-MAB munkájában elsősorban az MTA észak-magyarországi tagjai és tudományos fokozattal rendelkező szakemberei vesznek részt. Működése azonban nem központi jellegű, hanem szak- és munkabizottságain, esetleg ad hoc bizottságain keresztül érvényesül. A bizottságokban közreműködnek a szakmájukban értékes elméleti és gyakorlati tevékenységet folytató tudományos fokozattal nem rendelkező szakemberek is. Az MTA-MAB üléseit időközönként Miskolcon kívül Észak-Magyarország más városaiban tartja.