Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Szöveges beszámoló „A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon” Alapítvány 2014. évi közhasznú tevékenységérőlAz Alapítványt az MTA Miskolci Akadémiai Központja hozta létre, a B.A.Z. Megyei Bíróság 253/1991. sz. végzésével vette nyilvántartásba, 1998. december 10-én közhasznú jogállást állapított meg. 
A törvényi előírásoknak megfelelően 2014. évben ismételten kérni kellett a közhasznúság megállapítását, melyet (az előírt feltételek teljesítésére tekintettel)  a 15/Pk.253/1991/20 számú végzésével 2014. december 13-án a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vett. 

Közhasznú tevékenysége: a régió (B.A.Z. megye, Heves megye, Nógrád megye) céljait szolgáló tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés.

Pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Mindezen lehetőségektől a jövőre nézve is elzárkózik.

Az Alapítvány 2014. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Főfoglalkozású dolgozója nincs.

Az Alapítvány 2014. évi tevékenysége során 1.753 eFt bevétel került könyvelésre és 2.046 eFt kiadása volt. Pénzügyi eredménye: - 293 eFt. 

A negatív pénzügyi eredményre a bankszámlán lévő és a pénztárban lévő nyitó pénzösszeg, az értékpapír beváltásból befolyt összeg nyújtott fedezetet.  Az értékpapírból 2014. évben 71.000,- Ft-ot vettünk ki, melynek tőke része: 30.853,- Ft, az utána kapott kamat pedig 40.147,- Ft.Bevételek:


            Kapott támogatás

MAB Klub támogatására:
Hungarodeal-Hungária             10.000,-

Fiatal kutatók támogatására:
Gomba Kertész KFT                150.000,-
DIPA                                            200.000,-
BOKIK                                         150.000,-
Bosch                                         150.000,-
Károly Róbert Kut.Okt. KHT    150.000,-
FUX                                             150.000,-
Magyar Orvosi Kamara             75.000,-
BorsodChem Zrt                      150.000,-
Generali Biztosító Zrt.              150.000,-
MKB Bank                                  150.000,-


Támogatás (fiatal kutatóknak) összesen:    1.475.000,-


Magánszemélyek adományai:                           143.500,-
            SZJA 1 % utalás                                          84.094,-
            Bank által adott kamat:                              40.710,-

Bevétel összesen:                                            1.753.304,-


Kiadások:

Adott támogatás:
        Tudomány Ünnepén fiatal kutatók díjazása        1.434.528,-
        MAB Történelemtudomány és Néprajzi
        Szakbizottság „Háborúk és békék” 
        emlékkonferencia támogatása                                   50.000,-
        
        Adott támogatás összesen:                                   1.484.538,-

        Működési költségek
        Posta ktsg.                                                                     26.155,-
        Pályázati díj                                                                     3.000,-
        Bankköltség                                                                 97.089,-
        Klub előadónak előadás díja                                   38.100,-
        Megbízási díj  járulékkal                                            43.505,-
        EHO (fiatal kutatók kifizetésével kapcs.)              353.573,-

        Működési költség összesen:                                 561.422,-

        Kiadás mindösszesen:                                       2.045.960,-


A NAV-tól 2013. évi SZJA 1 % címén utalt összeget (84.094,-) a fiatal kutatók díjazására fordítottuk.
A Tudomány Ünnepe rendezvényre célzott támogatásként kapott összegeket szintén a  fiatal kutatók díjazására és az ezzel kapcsolatos EHO fizetésre használtuk fel. 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében a rövidlejáratú kötelezettségek sorban 582 eFt kötelezettség szerepel, melyet a mérlegkészítés időpontjáig (2015-ben) teljesítettünk. (Fiatal kutatók jutalmazása utáni EHO, a levont SZJA, valamint Szoc.h.járulás és az UniCredit Banknál ki nem fizetett bankköltség).  

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céljai közül az alábbiakat teljesítette 2014. évben. 
-    tudományos kutatás támogatása, különös tekintettel a fiatal kutatók munkáira
-    a regionális tudományos rendezvények támogatása.


Az Alapítványnak 2014. december 31-i árfolyam szerint 4.757.495,- Ft értékű értékpapír van elhelyezve az UniCredit Bankban. A Budapest Bankban és a pénztárban 476.889,- Ft van. 


Miskolc, 2015. április 15.
                      Dr. Dobróka Mihály                                        Dr. Veres László
                        Kuratórium-elnök                                          Kuratórium-titkár