Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

2020

MTA Miskolci Területi Bizottságának közgyűlése

 

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága február 24-én tartotta  éves közgyűlését, melyen az eddig elért eredményeket értékelték és az idei első félév feladatait határozták meg.

A közgyűlés Roósz András MAB elnök megnyitójával vette kezdetét, melyben köszöntötte a résztvevő vendégeket, köztük Bokor Józsefet, az MTA alelnökét, Kőnig Mariannát, a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának igazgatóját, Juhász Tibort, az Eszterházy Károly Egyetem tudományos rektorhelyettesét, Bihall Tamást, a BOKIK elnökét és Veres Pált, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét. Roósz András elnök úr köszöntőjében szólt arról, hogy számára ez egy különleges alkalom, miután ez a MAB jelenlegi elnökségének az utolsó közgyűlése.

A továbbiakban Bokor József alelnök úr köszöntötte a résztvevőket, melyben kiemelte, hogy az utóbbi időben többször járt Miskolcon és mindig örömmel fogadja a meghívást. Az elmúlt időszak komoly időszak volt az MTA életében.  Az Akadémia keresi a megújulás lehetőségeit, mindezt a Köztestületre támaszkodva teszi. A megújulás a felsőoktatási intézményeket is érinti. Az MTA és a kutatóhálózat között az együttműködés nem szakadt meg. Az újonnan alakult Eötvös Loránd Kutatási Hálózat irányításában az MTA is nagy arányban részt vesz. Akadémia 7 pontban újra fogalmazta küldetését, mely szerint nagyobb hangsúlyt kapnak a területi bizottságok. A jövőben szerepük felértékelődik.  Bokor József alelnök úr megköszönte az Elnökség köztük kiemelve  Roósz András  MAB elnök két cikluson át tartó munkáját, majd köszöntőjét  Széchenyi István idézettel zárta: 

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

Alelnök úr köszöntőjét követően átadásra került a MAB-Sajtódíj, melyet az idén a tudomány népszerűsítéséért az Európa Rádiónak ítélt oda a MAB elnöksége.

A díjat Sike Gábor a Rádió főszerkesztője vette át.

A díjátadást követően Vers Pál polgármester úr köszönte meg a meghívást. Megtiszteltetés számára, hogy itt lehet ezen a fontos eseményen. A város nem élhet az Egyetem és a tudósai nélkül. A városnak is fontos a tudomány és a mindennapok szorosabbá fűzése. A városnak elválaszthatatlan része a tudomány segítése. 

 Bihall Tamás a BOKIK elnöke a MAB iránti nagyrabecsülését fejezte ki. Szólt a MAB és a BOKIK együttműködéséről, jövőbeli terveiről,  mellyel azt kívánják elősegíteni, hogy a MAB szorosabb kapcsolatot építsen ki a régió nagyvállalataival.

 A közgyűlés további részében a MAB elnöksége, valamint a szakbizottságok elnökei  megtartották éves beszámolójukat, melyben szó volt a szakbizottságok és munkabizottságok tevékenységéről, valamint a MAB Klubok (Miskolc, Eger, Gyöngyös) működéséről, és a Miskolci TV-vel közös előadás sorozatról is.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolókat.

Végezetül Szűcs Péter egyetemi tanár, az MTA doktora tartotta meg előadását „Innovatív megoldások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosítása érdekében”  címmel.