Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A VEAB 49. közgyűlése

Padisák Judit elnök asszony köszöntötte az MTA vezetését, az MTA területi bizottságainak jelenlévő képviselőit, a VEAB tagjait, a VEAB Tudományos Alapítvány Kuratóriumi tagjait és valamennyi érdeklődőt. Ezt követően elnök asszony ismertette a rendezvény programját, melynek első pontja Freund Tamás, az MTA elnökének videóüzenete volt.
Az elnöki köszöntőjében Freund Tamás az MTA elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az akadémia küldetését és közfeladatait az akadémikusok közössége, az MTA doktorai és a köztestülete csak együttes erővel tudja teljesíteni. Értéket teremteni közös gondolkodással, a mindannyiunk által elfogadott célok iránti elkötelezett együttes munkával lehet, melyben az akadémia területi bizottságai aktív közreműködő partnerek. Beszédében kiemelte, hogy a területi bizottságok a világjárvány miatt továbbra is nehezített körülmények mellett sokszínű és kiváló munkát végeztek, melyet az MTA vezetése támogatott egyrész gyors és hatékony technikai fejlesztéssel, másrészt a szellemi munka megbecsülésével, a kutatók elismerésével, az eredmények közzétételével. Az MTA elnöke az idei év fontos feladataként az új akadémikusok megválasztását emelte ki, ami a szellemi közösség gazdagodásával jár. A kapcsolatokat házon kívül is ápolni, erősíteni kell, például az alumni program folytatásával. Felhívta a figyelmet, hogy az MTA megalapításának 200. évfordulójához közeledünk, 2025 az MTA ünnepe és a magyar tudomány éve lesz. Ez az évforduló köt a múlthoz, kapcsol a jövőhöz és kötelez a jelenben.
A következő programpontban Padisák Judit, a VEAB elnöke számolt be a bizottság 2021 évi tevékenységéről. Tájékoztatást adott a VEAB és a szakbizottságok 2021. évben megvalósult rendezvényeiről, az ehhez kapcsolódó szakbizottsági pályázatok felhasználásáról és a VEAB bevételeiről. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére a VEAB továbbra is támogatja a fiatal kutatókat (VEAB Év Kutatója és VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatok) és teret ad eredményeik bemutatásának (Pannon Tudományos Napok). Szólt arról, hogy a kedvezőtlen világhelyzetben a VEAB az online térben és a közösségi média felületeken is elérhetővé vált.
Szilágyi István, az MTA doktora tudományos előadásában bemutatta a bipoláris világ felbomlását követő három évtized nemzetközi viszonyaiban bekövetkezett geopolitikai változásait és a 2020 januárjában megjelent koronavírus járvány okozta átalakulást. Ismertette, hogy a bipoláris világ vége a nemzetközi viszonyokban bekövetkező jelentős változások kezdetét jelentette, ezzel együtt megnőtt a civilizációk, identitások és az új típusú gazdasági-politikai integrációk befolyásoló szerepe. Kitért az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalmi mozgásterének, lehetőségeinek csökkenésére, az Európai Unió szerepének, befolyásának csökkenésére, Oroszország, Kína, az Eurázsia térség jelentőségének növekedésére, és hogy az orosz külpolitikában megjelent a régió országaival kialakuló érdekalapú szelektív kapcsolatrendszer. A koronavírus járvány nem csak egészségügyi válságot jelent, jelentős geopolitikai átalakuláshoz is vezet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a globális problémák az emberiség közös erőfeszítései révén oldhatók meg, ugyanakkor a válság visszavetette a nemzetközi kereskedelmet, a külföldi tőkebefektetést, a turizmust, hatással van az oktatásra, a tudományos együttműködésre, a migrációra, a nemzetközi információáramlásra is. Lassul a globalizáció, kiéleződtek a domináns és a feltörekvő nagyhatalmak közötti ellentétek. Az előadással kapcsolatban főként a az aktuális helyzet tükrében több kérdés hangzott el, amelyekre az előadó részletesen válaszolt.
Ezt követően Padisák Judit VEAB elnök megköszönte a jelenlévők figyelmét, az ülést bezárta.