Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A VEAB 48. közgyűlése

Padisák Judit elnök asszony név szerint köszöntötte az MTA jelen lévő tisztségviselőit: Erdei Annát, az MTA főtitkárhelyettesét, Hudecz Ferencet, az MTA természettudományi alelnökét, Pósfai Mihályt, az MTA elnökségének természettudományi választott tagját. Köszöntötte továbbá az MTA területi bizottságainak jelenlévő képviselőit, a VEAB tagjait és valamennyi érdeklődőt; majd átadta a szót Boda Dezső alelnök úrnak. Az alelnök úr ismertette a rendezvény programját, melynek első pontja Freund Tamás, az MTA elnökének videóüzenete volt.

Az elnöki köszöntő az MTA új küldetésnyilatkozatához igazodva a tudományos ismeretterjesztés jelentőségére hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az akadémia és annak területi bizottságainak elengedhetetlen feladata a kutatói közösség és a tudományra nyitott érdeklődők közötti minél szorosabb kapcsolat megteremtése. „Fontos, hogy meg tudjuk szólítani az újdonságokra nyitott, a legújabb kommunikációs technológiákat használó és éppen ezért a kontrollálatlan információáradatnak leginkább kitett fiatalokat.”- hangsúlyozta az MTA elnöke. Ehhez a feladathoz kapcsolódva ismertette a középiskolai alumni programot, melyben 1300 kutató kapott felkérést arra, hogy egykori alma máterükben beszéljenek a fiataloknak a kutatói pálya szépségéről, a tudomány művelése során szerzett élményekről. Az akadémia elnöke megköszönte a területi bizottságok leköszönő tisztségviselőinek munkáját, és gratulált az újonnan választott tagoknak. Elismerte, hogy a reprezentatív nagy rendezvények mellett az MTA területi bizottságainak szak- és munkabizottságaiban folyik a legkevésbé látványos, ám annál fontosabb tevékenység, ahol a szokatlan körülmények között zökkenőmentesen történt a személyes, majd a hibrid létről az online világba „költözés”.Záró gondolatként kérte, hogy a területi bizottságok munkatársai a jövőben is járuljanak hozzá a tudományos gondolkodás népszerűsítéséhez, valamint az akadémia által hagyományosan képviselt értékek terjesztéséhez.

A következő programpontban Boda Dezső számolt be a VEAB 2020 évi tevékenységéről. Köszönetet mondott a leköszönő elnökségnek és bemutatta az elmúlt évben megválasztott új vezetőség tagjait. Tájékoztatást adott a bizottságok 2020. évben megvalósult rendezvényeiről, az ehhez kapcsolódó szakbizottsági pályázatok felhasználásáról és a VEAB bevételeiről, melyeken a tavalyi év különleges helyzete nyomot hagyott. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére a VEAB továbbra is támogatja a fiatal kutatókat (VEAB Év Kutatója és VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatok) és teret ad eredményeik bemutatásának (Pannon Tudományos Napok). Szólt arról, hogy a kedvezőtlen világhelyzetben a VEAB az online térben ésa közösségi média felületeken is elérhetővé vált, 2021-es programterveivel az aktuális lehetőségekhezigazodik.

Erdei Anna tudományos előadása az új koronavírussal kapcsolatos legújabb immunológiai ismeretekről szólt. Bemutatta a SARS-CoV-2 vírus főbb jellemzőit és az általa okozott fertőzés ismérveit. Elmondta, hogy a vírus ellen kialakuló immunvédelmet a veleszületett és az adaptív immunrendszer együtt biztosítja. Beszélt a COVID-19 elleni vakcinák előállításának módjairól, az ismertebb vakcinák jellemzőiről. Előadását azzal a gondolattal zárta, hogy a komoly fertőzést okozó kórokozók esetében csak a széles körű vakcináció, a nyájimmunitás kialakítása jelentheti a megoldást.Az előadással kapcsolatbantöbb kérdés hangzott el, amelyekre az előadó részletes és a jelenlévők számára is érthető válaszokat adott.

Ezt követően Padisák Judit VEAB elnök zárszavában azon reményének adott hangot, hogy hamarosan újból személyes részvétellel megvalósuló szakmai rendezvényekre kerülhet sor.