Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A Magyar Tudomány Ünnepe Veszprémben 2023

A Pannon Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága 2023. évi tudománynapi nyitóünnepségét a Pannon Egyetem aulájában rendezték meg november 9-én. A 11 órakor kezdődő eseményen Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának elnöke köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Hudecz Ferenc akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, Dobos Endre professzort, a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet intézeti tanszékvezetőjét, az ünnepség meghívott előadóját, Padisák Judit akadémikust, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökét, valamint Brányi Máriát, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármesterét. Köszöntötte továbbá a Pannon Egyetem jelenlévő jelenlegi és volt vezető tisztségviselőit, kollégáit, a VEAB tisztségviselőit és tagjait, a fegyveres testületek, állami intézmények, társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok jelenlévő vezetőit és képviselőit, a díjak és kitüntetések várományosait, az avatásra váró doktorjelölteket, a jelenlévő és a képernyők előtt ülő egyetemi oktatókat, munkatársakat, hallgatókat.

Az ünnepség Gelencsér András elnök beszédével folytatódott, amelyben kifejtette, a tudománynak kiemelt szerepe van abban, hogy elpazaroltuk a Föld nyersanyagait, és lassan élhetetlenné tesszük bolygónkat. A technológiai vívmányok segítségével elszakítottuk magunkat a természettől, míg egykor annak részét képeztük, már csak kihasználói vagyunk. Gelencsér András elnök legfontosabb megállapításai voltak, hogy a kapitalizmus, a korlátok nélküli terjeszkedése az emberiségnek, és a globális összefogás hiányában már csak illúzióink lehetnek a jólét fenntartásáról, továbbá hogy a tudománynak szerepe és felelőssége elvitathatatlan a globális kihívásokra adott válaszokban, a problémák megoldására, de amíg a politika és az illúziókergetés, hitegetés az útjában áll, nincsenek megfelelő eszközei erre.

A beszéd után Hudecz Ferenc alelnök köszöntötte a jelenlévőket, majd a közönség meghallgathatta Nagy Gergely gitárjátékát.

Az ünnepi köszöntőket követően Dobos Endre egyetemi tanár tartott előadást A kincseket néha észre sem vesszük és amikor értékelnénk, akkor már gyakran nincs mit! - Magyarország talajtani adottságai, a gyönyörű múlt és a kérdésekkel teli jelen és jövő címmel. Előadását azzal kezdte, hogy Magyarország legnagyobb kincse az édesvíz és a termőföld, viszont kizsákmányolásuk, a talaj túlterhelése visszafordíthatatlan károkat okoz. A talajszerkezet tönkrement, és sürgősen újfajta mezőgazdasági módszerek bevezetésére van szükség Magyarországon. Az előadás további részében részletesen kifejtette a hogyan nyújthat megoldást a precíziós gazdálkodásra való áttérés.

A rendezvény keretén belül több városi és egyetemi díjat, oklevelet adtak át. Elsőként a Polinszky-díj átadása következett. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított „Polinszky-díjat” a műszaki területen végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Ujhidy Aurél, nyugalmazott tudományos főmunkatárs kapta.

A díjátadó az MTA VEAB által adományozott VEAB Év Kutatója Díjainak kiosztásával folytatódott. A díjat azok a 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek nyerhetik el, akik az elmúlt tíz év alatt magas színvonalú és eredményes tudományos munkát végeztek, továbbá a VEAB működési területén dolgoznak és aktív tagjai az MTA VEAB valamelyik munkabizottságának. Az MTA VEAB Év Kutatója Díjat idén élettudomány területén Banadics Adrienn, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Természetvédelmi Intézet adjunktusa, társadalomtudományok területén megosztottan Murber Ibolya az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ docense és Vida Gergő, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet adjunktusa kapták.

Végül a Kulturális és Innováűciós Minisztérium, valalmint az egyetem által adományozott kitüntetésekre került sor. A Pannon Egyetem egyetemi díszpolgári címmel tüntette ki Vonderviszt Ferencet, az MTA VEAB korábbi alelnökét.

Az ünnepség zárása a habilitációs díjak átadása és a PhD doktorok avatása volt, melyet a hallgatói ösztöndíjak ismertetése és átadása követett.

A rendezvény 14:00 órától az MTA VEAB előadóülésével folytatódott, ahol a VEAB Év Kutatója Díj 2023. évi nyertesei mutatták be munkásságukat, szakmai eredményeiket. Az érdeklődők Banadics Adrienn Egy talajbúvár gondolatai – dunántúli városok talajainak vizsgálata című, Murber Ibolya Osztrák-magyar kapcsolatok a 20. században című, Vida Gergő A tanulási zavar megállapításának új lehetőségei – az automatizált és kategóriamentes diagnosztika című előadását hallgathatták meg.


A nyitóünnepség a Pannon Egyetem Youtube csatornáján tekinthető meg.

A VEAB Év Kutatója Díj 2022. évi nyerteseinek előadásai a VEAB YouTube csatornáján tekinthető meg.

Kapcsolodó cikkek:

A magyar tudomány napjának ünnepe a Pannon Egyetemen
A magyar tudomány napja a Pannon Egyetemen
Tudomány napi ünnepség