Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A Magyar Tudomány Ünnepe Veszprémben - 2022

A Pannon Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága 2022. évi tudománynapi nyitóünnepségét a Pannon Egyetem aulájában rendezték meg november 10-én. A 11 órakor kezdődő eseményen Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Csapó Benőt, a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának vezetőjét, az ünnepség meghívott előadóját, Padisák Judit akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának elnökét, és egyben az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökét, valamint Brányi Máriát, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármesterét. Köszöntötte továbbá a Pannon Egyetem jelenlévő jelenlegi és volt vezető tisztségviselőit, kollégáit, a VEAB tisztségviselőit és tagjait, a fegyveres testületek, állami intézmények, társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok jelenlévő vezetőit és képviselőit, a díjak és kitüntetések várományosait, az avatásra váró doktorjelölteket, a jelenlévő és a képernyők előtt ülő egyetemi oktatókat, munkatársakat, hallgatókat.

Az ünnepség Freund Tamás akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke videoüzenetével folytatódott, majd a közönség meghallgathatta Friedrich Kuhlau: Capricio op.10b No.3. című művét Hajas Szilárd fuvolaművész előadásában. A műsor után Padisák Judit elnök asszony köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében a Magyar Tudomány Akadémia jelképéről, a Minervát ábrázoló festmény szimbolikájáról osztott meg izgalmas gondolatokat. A festménnyel párhuzamba állította a Magyar Tudományos Akadémia szűk 200 évének történetét és sorsát. Elnök asszony a tudományos munka és intézmények megbecsültségéről és annak hiányáról beszélt. Kiemelte, hogy a területi bizottságoknak – az MTA intézményeinek és pályázatainak kiszervezése miatt – még nagyobb felelőssége lett, hogy segítség a tudományos élet fejlődését.


Az ünnepi köszöntőket követően Csapó Benő professzor tartott előadást Az oktatás fejlesztési stratégiájának tudományos megalapozása címmel. Előadásában a stratégiai tervezés jelentőségéről, a tudományos utánpótlás s a felsőoktatás kapcsolatáról, a közép- és alapfokú oktatás helyzetéről és problémáiról beszélt, valamint azokról az erőforrásokról és tudományos kutatásokról, amelyek az oktatás fejlesztését támogatják és szolgálják. A tudományos utánpótlás kapcsán elmondta, hogy Magyarországon egyre kevesebben szereznek felsőfokú képzettséget, ami az Európai Uniós tendenciákkal nincs összhangban. Felhívta a figyelmet, hogy a probléma egyik gyökere, hogy a középfokú oktatásban nem mindenki szerez érettségit, pedig kívánatos lenne egy olyan központi törekvés, hogy minden magyar állampolgár rendelkezzen ilyen végzettséggel. Az előadás további részében részletesen kifejtette a lehetséges megoldási javaslatokat. Legfontosabb megállapításai voltak, hogy a magyar közoktatás fejlesztése az egyik legfontosabb nemzeti érdek és, hogy a fejlesztéshez hosszútávú, bizonyítékokra alapozott stratégia szükséges, továbbá hogy az előbbiek elképzelhetetlenek a tudományos kapacitás bővítése nélkül.


Az ünnepély alkalmával felavatták Nemecz Ernő akadémikus, a Pannon Egyetem korábbi rektorának és az MTA VEAB korábbi elnökének mellszobrát, amely Lapis András szobrászművész alkotása. Nemecz Ernő az MTA rendes tagja, állami díjas geokémikus, mineralógus, krisztallográfus, a földtudomány doktora volt, emellett az ő nevéhez fűződik az MTA Veszprémi Területi Bizottságának megalapítása.


A rendezvény keretén belül több városi és egyetemi díjat, oklevelet adtak át. Elsőként a „Volkra Ottó Díj” átadása következett. A Veszprém Megyei Jogú Város által alapított „Volkra Ottó Díj” annak a személynek adományozható, aki tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott Veszprém város és a Pannon Egyetem kapcsolatának erősítésében és a Pannon Egyetemmel történő együttműködés keretében meghatározott célok elősegítésében. A díjat az MTA VEAB volt elnöke, Pósfai Mihály akadémikus kapta, aki kimagasló új tudományos eredményeivel hozzájárult Veszprém megye fejlődéséhez.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított „Polinszky-díjat” a műszaki területen végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Szalai István, a Mérnöki Kar Műszaki Tudományok Kutató-Fejlesztő Központjának kutatócsoport vezetője, a Mérnöki Kar volt dékánja kapta.

A díjátadó az MTA VEAB által adományozott VEAB Év Kutatója Díjainak kiosztásával folytatódott. A díjat azok a 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek nyerhetik el, akik az elmúlt tíz év alatt magas színvonalú és eredményes tudományos munkát végeztek, továbbá a VEAB működési területén dolgoznak és aktív tagjai az MTA VEAB valamelyik munkabizottságának. Az MTA VEAB Év Kutatója Díjat idén élettudomány területén  Pirger Zsolt az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és kutatócsoport vezetője, társadalomtudományok területén Bartkó Róbert a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -és Jogtudományi Kara docense, természettudományok területén Horváth Krisztián a Pannon Egyetem Mérnöki Kar docense kapta.

Az egyetemi kitüntetések átadása keretében a Pannon Egyetem Szenátusa „Méray László-díj”-at adományozott dr. Kurdi Róbert egyetemi docens, kancellár helyettes, a Mérnöki Kar dékánhelyettese részére. A Szenátus „Professor Emerita cím”-et és „Professor Emeritus cím”-et adományozott dr. Hangos Katalin professzor asszony és dr. Görög Mihály professzor úr részére.

Az ünnepség zárása a habilitációs díjak átadása és a PhD doktorok avatása volt, melyet a hallgatói ösztöndíjak ismertetése és átadása követett.


A rendezvény 14:00 órától az MTA VEAB előadóülésével folytatódott, ahol a VEAB Év Kutatója Díj 2022. évi nyertesei mutatták be munkásságukat, szakmai eredményeiket. Az érdeklődők Bartkó Róbert A terrorizmustól az irreguláris migrációig - egy kutatói életpálya főbb állomásai című, Horváth Krisztián Szerkezet-hatékonyság-elválasztás: folyadékkromatográfiás állófázisok  optimalizálási lehetőségei című, Pirger Zsolt Emberi eredetű gyógyszermaradványok hatása a tanulási és memóriafolyamatokra indukált "demencia" című előadását hallgathatták meg.

 

A nyitóünnepség a Pannon Egyetem Youtube csatornáján tekinthető meg.

A VEAB Év Kutatója Díj 2022. évi nyerteseinek előadásai a VEAB YouTube csatornáján tekinthető meg.

Kapcsolodó cikk:
https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2022/11/atadtak-a-polinszky-es-a-volkra-otto-dijat