Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Elhunyt Győri István

Életének 79. évében, 2022. március 12-én elhunyt Győri István, a Pannon Egyetem volt rektora, a Matematika Tanszék professor emeritusa, az MTA VEAB Matematikai és Fizikai Szakbizottságának korábbi elnöke.

Győri István a differenciálegyenletek elméletének nemzetközileg ismert, nagy tekintélynek örvendő kutatója volt. késleltetett differenciálegyenletek oszcillációjáról, stabilitásáról írott monográfiájának, számos dolgozatának és konferencia-előadásának köszönhetően a szakterület meghatározó, igen sokat idézett személyiségévé vált. Elévülhetetlen érdemei voltak a fiatal kutatók tudományos irányításában, a matematika, az alkalmazott matematika és az informatika oktatásában, a képzési formák megszervezésében, megalapozásában és azok irányításában. Szakmai munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között a Szent-Györgyi Albert-díjjal (2000), Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (2009) és az Eötvös József-koszorúval (2018).

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

In memoriam Győri István