Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Az iskolatörténeti kutatások jelene I. Iskolakép konferencia - konferenciafelhívás

A neveléstörténeti kutatások relevanciáját a mai oktatáshoz ezer szállal kötődő múltbéli pedagógiai gyakorlat adja. Kapcsolódási pontnak tekinthetjük azokat a nagyívű reformokat és politikai törekvéseket, amelyek később évtizedekig meghatározó erővel bírtak. Ugyancsak ide sorolhatjuk azokat a neves gondolkodókat, nevelésfilozófusokat, oktatáspolitikusokat, akik munkája valamilyen módon szintúgy befolyással van a mai oktatási gyakorlatra. Végezetül pedig kontinuitást, évtizedeken, akár évszázadokon átívelő összeköttetést jelentenek az intézmények, vagyis maguk az iskolák is. Jelentőségüket nehéz lenne túlbecsülni, hiszen hagyományaik, értékeik, pedagógiájuk nem csak egy szűk csoportot (az ott tanulókat) érintenek, hanem képesek egy-egy község, város vagy akár régió oktatását, művelődéstörténetét is alakítani. Így a múlt és a jelen oktatása között az intézmények is épp olyan hidat képviselnek, mint más, makrostrukturális jelentőséggel bíró aktorok. Neveléstörténeti konferenciánkon ezeknek megfelelően az iskolákra, az iskolák történetére szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Figyelembe véve azonban, hogy az iskolák sem monolit képződmények, hanem mozaikdarabok összességei, ezért minden olyan előadást várunk, amely arra keresi a választ, hogy ezekben az intézményekben pontosan milyen pedagógiai aktusok történtek, kik és milyen módon alakították azok történetet, illetve hogyan alakultak át, vagy épp nem változtak meg az intézményi terek.

Az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottságának elnöke, Dr. Szabó Péter védnöksége alatt szervezett konferenciára a lent megadott űrlap kitöltésével lehet jelentkezni 1500 leütés terjedelmű absztrakttal és 3 kulcsszó megadásával. Az iskolatörténeti kutatásokhoz szorosan kötődő előadások időtartama 15 perc. Egy előadó egy saját előadással és legfeljebb egy további prezentáció társelőadójaként jelentkezhet. A konferencia nyelve: magyar. A szekciókat a következő tématerületek szerint tervezzük:

  • Pedagógus életutak
  • Iskolai munka
  • Nevelési tér
  • Társadalmi és gazdasági hatások

A konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának épülete (MTA VEAB Székház 8200 Veszprém, Vár u. 37.) Felmerülő kérdéseiket az iskolakepkonferencia@gmail.com címre várjuk, ahonnan a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést is küldjük. A konferencián való részvétel valamennyi előadó és résztvevő számára ingyenes.

A jelentkezési űrlapok beküldésének határideje: 2023. május 15. éjfél.
Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/S6Cr3UvM1Tmwum3J8

Felhívás