Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A Magyar Tudomány Ünnepe Veszprémben - 2020

Ünnepi megnyitó és előadóülés indította az idei rendezvényt

Gelencsér András, a PE rektora köszöntötte az ünnepi megnyitón megjelenteket. Freund Tamás, az akadémia elnöke videóüzenete után Rektor Úr ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a 2020-as mottóval összhangban az emberi történelem során még soha nem volt nagyobb szükség arra, mint napjainkban, hogy a tudomány alakítsa, helyesebbe szólva inkább megmentse a jövőt.

Rövid zenei műsor után (Johann Sebastian Bach: d-moll preludium), Padisák Judit akadémikus asszony köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy az MTA által idén meghatározott 10 központi témából 6 érinti a körülöttünk dúló járványt pl. ’Az emberiség történetét meghatározó nagy járványok’ vagy a ’Kutatónők a járvány frontvonalában’.

Porga Gyula Polgármester Úr ünnepi köszöntőjében megköszönte a meghívást, illetve utalt arra szép hagyományra, melyben az Akadémiai Bizottság az egyetemmel és a várossal karöltve emlékszik meg a 195 évvel korábbi pozsonyi országgyűlésen megszavazott Magyar Tudós Társaság létrehozásáról. Rámutatott, hogy a jövő építése, az arról való gondoskodás csak abban az esetben lehetséges, ha az önkormányzat együtt működik a civil társadalommal és a vállalatokkal, illetve az olykor elfeledett, ám annál fontosabb negyedik szektorral, a tudománnyal is, hiszen csak ez az összefogás teszi lehetővé, hogy a jövőnket sziklára építsük.IMG_6237_2.jpg

Jakab Ferenc professzor előadásában hangsúlyozta a megelőzés fontosságát és köszönetet nyilvánított kutatótársai éjt-nappallá tevő munkájáért.

A tudományos előadást követően a díjak átadása következett

Az innovációs és technológiai miniszter által – a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából – Dr. Bárdos Jenő Professor Emeritus, a VEAB oszlopos tagja, volt alelnöke Szent-Györgyi Albert-díjat; Dr. Nemestóthy Nándor egyetemi docens, a VEAB Ipari Biotechnológiai Munkabizottságának elnöke Apáczai Csere János-díjat; Ötvös Tamás, a Balluff-Elektronika Kft ügyvezető igazgatója Kármán Tódor-díjat; valamint Dr. Kristóf János nyugalmazott egyetemi tanár és Dr. Szabóné dr. Ravasz Bernadett nyugalmazott tudományos munkatárs Oktatói Szolgálati Emlékérmet vehetett át.

A Pannon Egyetem Szenátusa idén a Méray László Díjat Dr. Birkner Zoltánnak, a PE Nagykanizsai Kampusz egyetemi docensének, a VEAB Kommunikációs Munkabizottság tagjának adományozta.

VEAB Pannon Tudományos Díját 2020-ban Dr. Elekes Károly kutató professzor emeritus, a biológiai tudományok doktora vehette át, míg a VEAB Régió Legjobb PhD munkája elismerést Pipoly Ivett tudományos segédmunkatárs nyerte el.

MTU_VEAB_dijazottak.png

A kari kitüntetések átadása keretében a Mérnök Kar Kari Tanácsa a Mérnöki Kar Kiváló Oktatója kitüntetést adományozott Padisák Judit egyetemi tanár részére.

A délutáni előadóülés központi témája a Covid19 járvány volt, mely során Rózsa Lajos, az MTA-MTM tudományos tanácsadója, Müller Viktor és Kovács László az ELTE egyetemi docense, Galambos Ildikó, a PE Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központjának egyetemi docense, valamint Hajnal Zoltán, az EK MFA tudományos főmunkatársa tartott előadást.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott a megnyitón és az élő adások során – az előadóknak a magas színvonalú előadásokat, a hallgatóknak pedig megtisztelő figyelmüket.

Az előadások visszanézhetők a Pannon Egyetem Youtube csatornáján.