Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A VEAB negyvenötödik közgyűlése

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) az 1972. évi megalakulása óta negyvenötödik közgyűlését tartotta február 23-án, pénteken a VEAB-székházban. Az ülést Veisz Ottó, a VEAB alelnöke nyitotta meg és vezette.  
Az MTA részéről Vékás Lajos jogtudós, az MTA alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: első alkalommal vesz részt a Veszprémi Területi Bizottság közgyűlésén, bár már régóta tervezte, hogy eljön ebbe a különleges fekvésű székházba. Az akadémikus köszöntőjében arra is kitért, hogy a területi bizottságok közgyűlései néhány hónappal mindig megelőzik a Magyar Tudományos Akadémia országos akadémiai közgyűlését, melyet idén május 8–10 között szerveznek meg Budapesten. Az MTA elnöksége az idei közgyűlésen a tudományos programra helyezi a hangsúlyt, s bár egy közgyűlésnek mindig vannak kötelező feladatai, a cél az, hogy több idő jusson a tudományos előadásokra és kulturális programra is.
Pósfai Mihály, a VEAB elnöke beszámolt a bizottság 2017. évi tevékenységéről és beszélt a 2018. évi tervekről. Beszámolójában elmondta, jelenleg negyvenkilenc taggal - ezen belül tizennyolc akadémikussal – működik a bizottság. A VEAB területén tizenkét szak- és hatvan munkabizottság folytat tudományos tevékenységet. 2017-ben is szerveztek többek között közgyűlést, munkaértekezleteket, konferenciákat, ahol a kutatók előadásokat tartottak, a résztvevőknek lehetőségük nyílt tapasztalatcserére, ötletek, javaslatok megosztására. Ezen túl novemberben izgalmas előadássorozattal ünnepelték a Magyar Tudomány Ünnepét, de rendszeres ismeretterjesztő előadásokat szerveztek az év során több alkalommal a Tudósklub keretein belül is. A kiemelkedő teljesítményt és elsősorban a fiatal kutatók eredményes munkáját több díjjal, elismeréssel igyekezett támogatni a VEAB, így tavaly is átadták a Pannon Tudományos Díjat, valamint az Év Kutatójának és a VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatójának odaítélt elismerést, továbbá a Pannon Tudományos Nap kapcsán jutalmazták a régió legjobb PhD munkáit is. Pósfai Mihály értékelte a régió 2017. évi tudományos teljesítményét: ismertette a kiadott PhD és MTA doktora fokozatok számát, nagy sikerként értékelte két MTA Lendület, négy MTA támogatott és egy Élvonal kutatócsoport létrejöttét, és vázolta a kutatási pályázatok révén a régióba áramló tudományos támogatás várható hatásait.
Az évértékelőt követően Vékás Lajos akadémikus „A magánjog kodifikációja kultúrtörténeti tükörben” címmel tartott tudományos előadást. A jogtudós 1999 és 2013 között az új magyar polgári törvénykönyv, az új magyar magánjogi kódex megalkotását előkészítő bizottság elnökeként több mint egy évtizeden át foglakozott a polgári törtvénykönyvvel és a kodifikációs folyamattal.
A polgári törvénykönyv (a magánjogi kódex) és az alaptörvény (az alkotmány) határozza meg a magyar állam társadalmi berendezkedését. Előbbi az állampolgárok és az állampolgári szervezetek egymás közötti viszonyait – tehát a társadalom szerkezetében a horizontális viszonyokat –, míg utóbbi a vertikális viszonyokat, tehát az állam és a polgár közti viszonyokat rendezi – mondta el Vékás Lajos. Az akadémikus előadásában rámutatott, a magánjogi kodifikáció mindig egy társadalmi paradigmaváltáshoz, alapvető változáshoz kapcsolódik, s a paradigmaváltás nemcsak a jog, hanem az élet több területén, így például a kultúrtörténetben is számtalan vetületben megjelenik, ahol kánonváltásként ismert. Vékás Lajos szemléltetésként kitért a francia Code Civil, a XIX. század elején érvénybe lépő osztrák polgári törvénykönyv sajátosságaira, de egy 1915-ös magyar polgári törvénykönyv-tervezet részletét is példaként mutatta be, mely már akkor deklarálta az emberi személyiség magánjogi védelmét.
Az előadást követően a közgyűlés napirendje szerint díjak átadására került sor. VEAB-emlékérem kitüntetésben részesültek:
Kulcsár László egyetemi tanár, a szociológiai tudomány kandidátusa, a VEAB korábbi (2012-2017) alelnöke;
Győri István, professor emeritus, a matematikai tudomány doktora, a VEAB Matematikai és Fizikai Szakbizottsága korábbi elnöke;
Padisák Judit, egyetemi tanár, az MTA doktora, a VEAB Környezet- és Földtudományi Szakbizottsága korábbi elnöke.