Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Év Kutatója 2020

Pályázat 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek részére

Pályázati felhívás

 Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet „AZ ÉV KUTATÓJA” cím elnyerésére PhD fokozattal rendelkezők számára. Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány valamint a természettudomány és matematika területén egy–egy arra méltó szakember kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján.
Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt

 • eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
 • eredményeire szabadalmakat kapott, és
 • akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.


A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a díjat egy vagy több kategóriában ne ossza ki.
A kitüntetés adományozására, a nyerteseknek járó érme és díszoklevél átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül, a járványhelyzet függvényében a díj rangjához méltóan kerül sor. A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján személyesen vagy postán át kell benyújtani két bekötött példányban a VEAB titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és elektronikus formában a veab@tab.mta.hu címre.
A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége és a VEAB Tudományos Alapítvány kuratóriuma dönt. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke legkésőbb november 15-ig értesíti.


A pályázatok beadási határideje 2020. október 22.


A pályázathoz beadandó dokumentumok

1.Pályázati űrlap az alábbi adatok feltüntetésével:

 • a pályázó neve;
 • születési helye és ideje;
 • lakcíme, telefonszáma;
 • munkahelye;
 • munkahelyi postai címe, telefonszáma, e-mail címe;
 • melyik tudományterületen pályázik (természettudomány és matematika, élettudomány, társadalomtudomány);
 • az utóbbi 10 évben megjelent tudományos publikációinak száma;
 • az ezekre kapott független hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül). A hivatkozások jellege a tudományterület specifikumainak megfelelően eltérő lehet;
 • az utóbbi 10 évben közölt munkái közül a legfontosabbnak tartott 5 publikáció címe és bibliográfiai adatai;
 • az utóbbi 10 évben nemzetközi vagy hazai konferenciákon tartott eladásainak száma;
 • az utóbbi 10 évben tartott előadásai közül a legfontosabbnak tartott 5 előadás címe és a konferencia adatai;
 • milyen hazai vagy nemzetközi tudományos pályázatokat nyert el az utóbbi 10 évben;
 • nemzetközi kapcsolatai, amelyek közös publikációt eredményeztek az utóbbi 10 évben;
 • foglalja össze tömören, kb. 20 sorban, a nem specialista szakember számára jól érthető formában, az utóbbi 10 évben elért azon tudományos eredményeit, amelyek alapján pályázik „Az Év Kutatója” ösztöndíjra;
 • amennyiben tudományos munkája alapján a gyakorlatban megvalósított eredmény született, írja le ezt is néhány sorban és adja meg az alapjául szolgáló szabadalom vagy egyéb szerzői jogi védelem adatait;
 • esetleges egyéb közölnivalója;
 • dátum és aláírás.

2. Szakmai önéletrajz
3. Publikációs lista
4. A fentiekben felsorolt cikkek másolata (könyv esetében csak a címoldal és a tartalomjegyzék)
5. Egy, a szakmában elismert személy ajánlása és részletes véleménye