Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Év Kutatója 2019

Pályázat 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Az Év Kutatója” cím elnyerésére az MTA VEAB működési területén (Észak-Dunántúl).
A Veszprémi Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet „AZ ÉV KUTATÓJA”cím elnyerésére PhD fokozattal rendelkezők számára. Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány valamint a természettudomány és matematika, területén egy–egy arra méltó szakember
kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján. A kitüntetés adományozására a Magyar Tudomány Ünnep alkalmából 2019. november elején kerül sor. A nyerteseknek érmet, oklevelet és ösztöndíjat kapnak.
A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt  
– eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
– eredményeire szabadalmakat kapott, és
– akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.

A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével.
A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a díjat egy vagy több kategóriában ne ossza ki.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján személyesen vagy postán át kell benyújtani két bekötött példányban a VEAB titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és emailben a veab@tab.mta.hu címre.
A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége és a VEAB Tudományos Alapítvány kuratóriuma dönt. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke szeptember 30-ig értesíti.
.
A pályázatok beadási határideje 2019. április 30.

 
Szempontok a VEAB „Az Év Kutatója” pályázatához.

A pályázó
1. Neve
2. Születési helye és ideje
3. Lakcíme, telefonszáma
4. Munkahelye
5. Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe
6. Melyik tudományterületen pályázik (természettudomány és matematika, élettudomány, társadalomtudomány)
7. Az utóbbi 10 évben (2009-2019) megjelent tudományos publikációinak száma
8. Az ezekre kapott független hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül). A hivatkozások jellege a tudományterület specifikumainak megfelelően eltérő lehet
9. Az utóbbi 10 évben közölt munkái közül a legfontosabbnak tartott 5 publikáció címe és bibliográfiai adatai
10, Az utóbbi 10 évben nemzetközi vagy hazai konferenciákon tartott eladásainak száma
11. Az utóbbi 10 évben tartott előadásai közül a legfontosabbnak tartott 5 előadás címe és a konferencia adatai
12. Milyen hazai vagy nemzetközi tudományos pályázatokat nyert el az utóbbi 10 évben
13. Nemzetközi kapcsolatai, amelyek közös publikációt eredményeztek az utóbbi 10 évben
14. Foglalja össze tömören, kb. 20 sorban, a nem specialista szakember számára jól érthető formában, az utóbbi 10 évben elért azon tudományos eredményeit, amelyek alapján pályázik „Az Év Kutatója” ösztöndíjra
15. Amennyiben tudományos munkája alapján a gyakorlatban megvalósított eredmény született, írja le ezt is néhány sorban és adja meg az alapjául szolgáló szabadalom vagy egyéb szerzői jogi védelem adatait
16. Esetleges egyéb közölnivalója.
Dátum és
Aláírás

Mellékletek:
Szakmai önéletrajz
Publikációs lista
A 9. pontban felsorolt cikkek másolata (könyv esetében csak a címoldal és a tartalomjegyzék)
Egy, a szakmában elismert személy ajánlása és részletes véleménye.