Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Év Kutatója 2017

Pályázat 45 évnél fiatalabb PhD-val rendelkező szakemberek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Az Év Kutatója” cím elnyerésére az MTA VEAB működési területén (Észak-Dunántúl) a Veszprémi Akadémiai Bizottság pályázatot hirdet PhD fokozattal rendelkezők számára. Az ösztöndíjat az élettudomány, a társadalomtudomány valamint a természettudomány és matematika, területén egy–egy arra méltó szakember kaphatja meg az elmúlt tíz év alatt végzett magas színvonalú és eredményes tudományos munkássága alapján. A kitüntetés adományozására a Magyar Tudomány Ünnep alkalmából 2017. november elején kerül sor. A nyerteseknek érmet, oklevelet és ösztöndíjat kapnak.
A kitüntetés átvétele alkalmából a kitüntetettek kb. 15 perces nyilvános szakmai előadást tartanak, amelyben összefoglalják a pályázatuk alapját képező legfontosabb kutatási eredményeiket.

Elnyerheti a címet minden olyan, a 45. életévét a pályázat benyújtásakor még nem betöltött szakember, aki a VEAB működési területén dolgozik és/vagy aktív tagja a VEAB valamelyik munkabizottságának, és aki a megelőző tíz év alatt  
– eredményeit könyv(ek) formájában vagy megfelelő számú és értékű szakcikkben publikálta, vagy
– eredményeire szabadalmakat kapott, és
– akinek publikált eredményeit a pályázótól független szerzők hivatkozásaikkal elismerték, ami által azok beépültek a hazai és nemzetközi tudományosságba, illetve fejlesztő kutatás esetén alkalmazásra kerültek.

A felsorolt kritériumok teljesülését 5-5 tagú zsűrik bírálják el, amelyeket a VEAB három tudományterületet képviselő alelnökei vezetnek. A zsűrik tagjait az alelnökök évente kérik fel a VEAB elnökének egyetértésével.
A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a díjat egy vagy több kategóriában ne ossza ki.

A pályázatokat a megadott szempontok alapján személyesen vagy postán át kell benyújtani két bekötött példányban a VEAB titkárságára (MTA VEAB, 8200 Veszprém, Vár u. 37.) és emailben a veab@tab.mta.hu címre.
A cím odaítéléséről a bíráló bizottságok javaslatai alapján a VEAB elnöksége és a VEAB Tudományos Alapítvány kuratóriuma dönt. A döntésről a kitüntetetteket a VEAB elnöke szeptember 30-ig értesíti.

A pályázatok beadási határideje 2017. május 10.

 
Szempontok a VEAB „Az Év Kutatója” pályázatához.

A pályázó
1. Neve:
2. Születési helye és ideje:
3. Lakcíme, telefonszáma:
4. Munkahelye:
5. Munkahelyi postai címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:
6. Melyik tudományterületen pályázik (természettudomány és matematika, élettudomány, társadalomtudomány):
7. Az utóbbi 10 évben (2007-2017) megjelent tudományos publikációinak száma:
8. Az ezekre kapott független hivatkozások száma (önhivatkozások nélkül). A hivatkozások jellege a tudományterület specifikumainak megfelelően eltérő lehet:
9. Az utóbbi 10 évben közölt munkái közül a legfontosabbnak tartott 5 publikáció címe és bibliográfiai adatai:
10, Az utóbbi 10 évben nemzetközi vagy hazai konferenciákon tartott eladásainak száma:
11. Az utóbbi 10 évben tartott előadásai közül a legfontosabbnak tartott 5 előadás címe és a konferencia adatai:
12. Milyen hazai vagy nemzetközi tudományos pályázatokat nyert el az utóbbi 10 évben:
13. Nemzetközi kapcsolatai, amelyek közös publikációt eredményeztek az utóbbi 10 évben:
14. Foglalja össze tömören, kb. 20 sorban, a nem specialista szakember számára jól érthető formában, az utóbbi 10 évben elért azon tudományos eredményeit, amelyek alapján pályázik „Az Év Kutatója” ösztöndíjra:
15. Amennyiben tudományos munkája alapján a gyakorlatban megvalósított eredmény született, írja le ezt is néhány sorban és adja meg az alapjául szolgáló szabadalom vagy egyéb szerzői jogi védelem adatait:
16. Esetleges egyéb közölnivalója:
Dátum:
Aláírás:

Mellékletek:
Szakmai önéletrajz
Publikációs lista
A 9. pontban felsorolt cikkek másolata (könyv esetében csak a címoldal és a tartalomjegyzék)
Egy, a szakmában elismert személy ajánlása és részletes véleménye.