Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Értékmentő és értékteremtő humántudományok

A VEAB Nyelv-és Irodalomtudományi Szakbizottságának és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának közös konferenciája

Időpont: 2019. november 25-26.
Helyszín: Pannon Egyetem, B. épület, Konferencia Központ, Veszprém, Egyetem u. 10.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 - „Értékteremtő tudomány”

A VEAB Nyelv-és Irodalomtudományi Szakbizottságának és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának közös konferenciája:
„Értékmentő és értékteremtő humántudományok”

Részletes program: Nyelv-Irodalom-SzB Program 2019MTÜ.pdf

A humán tudományok értéke elsősorban az iránytű szerepe a mindennapi, materiális világban, hogy megértsük az érzelmi-értelmi világot, az életet. Segítségükkel tudjuk rendszerezni a világ jelenségeit  a  mindenkori  új  nemzedékek  számára. Hozzájárulásuk  tisztább  gondolkodást, tudatosabb világképet, jobb eligazodást kínál a mind komplexebb emberi létformákban.A konferencia fő  célja,  hogy  rávilágítson a megismerés  útját  kövező  humán tudományok szerepére a tudásalapú, s hozzá a humán tudás által is megalapozott társadalom építésében.A konferencia betekintést enged a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Intézeteiben folyó értékmentő és értékteremtő kutatómunkába, amelyet a különböző tudományágak, mint a nyelv-,  irodalom-és kultúratudomány, valamint a társadalom-és neveléstudomány egymás-mellettisége és egymáshoz kapcsolódása jellemez. Az előadások megmutatják a különböző diszciplínák értékmentő és értékteremtő erejét.

Szekciók: 1) Nyelvtudományi, 2) Irodalom-és kultúratudományi, 3) Társadalomtudományi, 4) Neveléstudományi, 5) Doktorandusz
A konferencia nyelve: angol, magyar, német

Szervezőbizottság nevében: Dr. habil. Tóth József, dékánhelyettes