Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Tanulás és tanítás a digitális kultúrában

Az MTA KEB konferenciája Veszprémben

Időpont: 2018. november 30., péntek
Helyszín: MTA VEAB-székház első emeleti nagyterme (Veszprém, Vár utca 37.)

Részletes program:

10:00-10:10
Megnyitó, köszöntők

10:10-10:40
NAT - Digitális törekvések és elvárások a tervezetben, kihívások az implementációban
Csépe Valéria (egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az Oktatás 2030 Kutatócsoport szakmai vezetője)

10:40-11:10
A feladatmegosztás a diszruptív technologiák világában
Pléh Csaba (egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Central European University, Budapest és MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke)

11:10-11:20 SZÜNET

11:20-11:50
Technológiaalapú diagnosztikus értékelés és személyre szabott, differenciált fejlesztés
Molnár Gyöngyvér (egyetemi tanár, az MTA doktora, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet, SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport)

11:50-12:10
Digitális kultúra és digitális pedagógia - nemzetközi összehasonlítások
Rab Árpád (adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem)

12:10-13:30 EBÉDSZÜNET

13:30-14:00
Van-e digitalizáló az oktatásban?
Halácsi Péter (Budapest School, Prezi alapitó)

14:00-14:20
Médiatudatosság és digitális eszközhasználat a Waldorf-pedagógiában
Liszka Andrea (intézményvezető,  Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet)

14:20-14:40
Informatikaoktatás - az informatika mint tantárgy
Turcsányi-Szabó Márta (egyetemi docens, ELTE IK, Oktatási Innovációért felelős dékánhelyettese, a T@T labor vezetője)

14:40-15:00
Digitális Írástudás és Irodalomtanítás
Molnár Gábor Tamás (kutatócsoportvezető, ELTE BTK, MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomtanítás Kutatócsoport)

15:00-15:20 SZÜNET

15:20-15:40
Kreativitás offline, blended és online környezetben
Bereczki Enikő Orsolya (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet)

15:40-16:00
Tanulói kreativitás fejlesztése digitális történetmesélés segítségével
Lanszki Anita (egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem, TÉP Pedagógia és Pszichológia Tanszék)

16:00-16:20
Digitális kreativitás - a vizuális és informatikai kultúra szinergiája
Kárpáti Andrea (egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ)

16:20-16:30 SZÜNET

16:30-16:50
Autonómia, tanulás, digitális technológia: mit tanítanak nekünk az atipikus tanulók?
Győri Miklós (egyetemi docens, ELTE BGGYK GYOPSZI; kutatócsoport-vezető, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport)

16:50-17:10
A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban
Lénárd András (egyetemi docens, ELTE TOK Digitális Pedagógiai Tanszék)

17:10-17:30
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
Ollé János (egyetemi docens, Pannon Egyetem, Tanárképző Központ, MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja)

17:30-17:45
Összefoglaló reflexió, a konferencia zárása
Pléh Csaba (egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Central European University, Budapest és MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke)

A konferencia programszervező, levezető elnöke: Ollé János, kapcsolattartás: olle.janos@mftk.uni-pannon.hu

Tanulás és tanítás a digitális kultúrában - az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának konferenciája
A rendezvényre előzetes regisztráció nem szükséges, minden érdeklődőt szeretettel várunk!