Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek 2.

A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság konferenciája

Időpont: 2018. december 6-7. (csütörtök, péntek) 9:30
Helyszín: MTA VEAB-székház (Veszprém, Vár utca 37.)

Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok

A konferencia fővédnöke: Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A konferencia díszvendége: Duray Miklós író, politikus

PROGRAM

2018. december 6. (csütörtök)

09:30-10:30
Megnyitó - Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Köszöntők
Vörösmarty Éva alelnök, Veszprém Megyei Közgyűlés
Bárdos Jenő alelnök, MTA-Veszprémi Területi Bizottság
Kulturális program - Felföldi Gábor előadóművész versműsora

Plenáris előadások
Elnök: Garaczi Imre (MTA-VEAB)
10:30-11:00
Pap József (Eszterházy Károly Egyetem, Eger)
A dualizmus kori magyar parlamentarizmus térbelisége
11:00-11:30
Mészáros Andor (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
A csehszlovakizmus eszméjének kialakulása, a csehszlovák nemzetegység elvi alapjai
11:30-12:00
Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem)
Felbomlás? Összeomlás? Széthúzás? Avagy hogyan írjuk meg az Osztrák-Magyar Monarchia bukásának történetét?
12:00-12:30
Demeter Gábor – Szulovszky János – Szilágyi Zsolt – Pénzes János (MTA, BTK, Történettudományi Intézet)
A területi egyenlőtlenségek történeti gyökerei (A dualizmus kori Magyarországtól a trianoni Magyarországig, 1910-1930)
12:30-13:00
Kérdések, vita
13:00-14:00 Ebédszünet

Szekcióelőadások:

1. Elnök: Duray Miklós (Helye: Előadóterem I. em.)
14:00-14:20 Majdán János (Pécsi Tudományegyetem)    
Magyarország polgári átalakulásának belső korszakai a dualista időszakban
14:20-14:40 Szabadkai Antal (Közgazdász, független tanácsadó)
Rontottak vagy javítottak a Tanácsköztársaság honvédő harcai a magyarok tárgyalási pozícióin a trianoni béketárgyalások során?
14:40-15:00 Tefner Zoltán (Budapesti Corvinus Egyetem)
Konfliktus és elfogadás. A Magyar Királyság németsége és a Monarchia felbomlása
15:00-15:20 Lányi Gusztáv (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Békecsászár/király és/vagy alkalmatlan politikai vezető? Történelmi szociálpszichológiai elemzés IV. Károlyról
15:20-15:40 Kérdések, vita        
15:40-16:00 Szünet    

2. Elnök: Bali János (Helye: Tanácsterem I. em.)
14:00-14:20 Kovács Kálmán Árpád (Veritas Történetkutató Intézet)
A posztjozefinista egyházpolitika eredményei és válságjelenségei
14:20-14:40 Lugosi-Szabó Gergely (Pécsi Tudományegyetem)
A katolikus és a görögkatolikus egyház szervezeti viszonyai az első világháború előtt és a trianoni békeszerződés után
14:40-15:00 Györe Géza (Pannon Egyetem)
„A könyvtárnok hivatása egyike a legmagasztosabbaknak.”- A könyvtárosképzés kezdetei Magyarországon a dualizmus korában
15:00-15:20 Kocsis András (Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred)
Az osztrák-magyar haderő az első világháború előestéjén és kezdetekor
15:20-15:40 Kérdések, vita    

15:40-16:00 Szünet    

3. Elnök: Majdán János (Helye:  Előadóterem I. em.)
16:00-16:20 Mester Béla (MTA, Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
Három nemzedék és ami előtte volt. Szekfű Gyula történeti narratívájának XIX. századi gyökerei
16:20-16:40 Bódi Ferenc (MTA, Társadalomtudományi Kutatóközpont)
A három nemzedék, s ami utána jött – a magyar társadalom antinómiái
16:40-17:00 Ralitsa Savova (MTA, Társadalomtudományi Kutatóközpont)
“A case study of Bulgarian market-gardeners in Hungary during the Dualism and After Trianon treaty.”
17:00-17:20 Kovács Gábor (MTA, Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
A népi mozgalom kiegyezésképe – három esettanulmány: Szabó Dezső, Németh László, Bibó István
17:20-17:40 Kérdések, vita    


4. Elnök: Györe Géza (Helye: Tanácsterem I. em.)
16:00-16:20 Tölgyesi József (Kodolányi János Egyetem)
Az iskolarendszer fejlődése az 1868. évi Eötvös-féle oktatási törvénytől az 1920-as évek elejéig
16:20-16:40 Nagy Szabolcs (Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára)
Adalékok a forradalmak előtti, alatti és utáni magyar állam jogfolytonosságának kérdéseihez
16:40-17:00 Pap Tibor (Pécsi Tudományegyetem)
Triva Militar újvidéki értelmiségi viszonya a többség/kisebbség megoszláshoz az első világháború előtt és után
17:00-17:20 Baracsi Lóránd (Magyar Nemzeti Bank)
A magyarországi pénzintézeti jelzáloghitelezés az 1892-es pénzreformtól az első világháborúig
17:20-17:40 Hudra Árpád (szabadfoglalkozású filozófus)
Benedek Elek és Apponyi Albert
17:40-18:00 Kérdések, vita    


2018. december 7. (péntek)

Plenáris előadások
Elnök: Kovács Kálmán Árpád (Veritas Történetkutató Intézet)
9:00-9:30 Kulcsár László (Soproni Egyetem)
A kivándorlás földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezőinek változása
9:30-10:00 Kiss Endre (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
A dualizmus, mint politikai konstrukció
10:00-10:30 Vizi László Tamás (Kodolányi János Egyetem)
A trianoni békeszerződés (majdani) aláírói a forradalmak forgatagában (1918-1920)
10:30-11:00 Tóth Endre (University of Economics, Prague)
Bepillantás a háború utáni Magyarország bel- és külpolitikai döntéshozatalaiba – közép-európai, komparatív kitekintéssel
11:00-11:15 Kérdések, vita
11:15-11:30 Szünet

Szekcióelőadások
5. Elnök: Kulcsár László (Helye: Előadóterem I. em.)
11:30-11:50 Bene Krisztián (Pécsi Tudományegyetem)
Francia-magyar katonai kapcsolatok Szarajevótól Trianonig
11:50-12:10 Márfai Molnár László (Soproni Egyetem)
Heterogenitás és koherencia a Monarchia utolsó évtizedeiben
12:10-12:30 Szelke László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Budapest, világváros
12:30-12:50 Molnár Ferenc (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Az 1882. évi rutén hazaárulási per magyarországi sajtóvisszhangja
12:50-13:10 Birher Nándor (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola)
A Rerum novarum hatása és a szociális mozgalmak
13:10-13:30 Kérdések, vita    

6. Elnök:  Garaczi Imre (Helye: Tanácsterem I. em.)
11:30-11:50 Németh Viktória (Pécsi Tudományegyetem)
Az Osztrák-Magyar Monarchia skandináv perspektívából – Barcza György diplomata visszaemlékezései alapján (1916-1922)
11:50-12:10 Kovács Tímea (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala)
"Nem építhetünk közösen házat Istenünknek" – az 1868-69-es izraelita felekezeti kongresszus
12:10-12:30 Zágonyi Ádám (Pécsi Tudományegyetem)
A monetáris unió előképe? Pénzügyi folyamatok az Osztrák-Magyar Monarchiában
12:30-12:50 Fejős Bence (Pécsi Tudományegyetem)
A hazai szövetkezeti hitelintézetek története és sajátosságai a XIX. század végétől az első világháborúig
12:50-13:10 Valent Ákos (Pécsi Tudományegyetem)
Egyetem-migráció a Kárpát-medencében? Magyar egyetemek költöztetése a Felvidékről Magyarországra az első világháborút követően
13:10-13:30 Kérdések, vita    

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely meghívja Önt az Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. "Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok" című nemzetközi konferenciára.

A konferencia tudományos szervezőbizottsága:
Bali János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet), Duray Miklós (Szövetség a Közös Célokért), Garaczi Imre (Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely), Kulcsár László (MTA-Veszprémi Akadémiai Bizottság)
Kontaktus: Garaczi Imre
Tel.: 30/291-9964
E-mail: garaczi.imre@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!