Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Nyelv, nyelvhasználat, a filozófia nyelve

A VEAB Filozófia Munkabizottság ülése és elméleti tanácskozása

Időpont: 2015. május 29., péntek 9:00
Helyszín: MTA VEAB-székház kisterem (Veszprém, Vár utca 37.)

A tanácskozáson a Pannon Egyetem  Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar  Antropológia és Etika Tanszékének oktatói és hallgatói is előadást tartanak.
Dr. Sztankó János, kandidátus, elnök, VEAB Filozófiai Munkabizottság - NÉHÁNY GONDOLAT A TÉMA AKTUALITÁSÁRÓL
Danka István, BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék - Deduktív logika mint a(z argumentatív) filozófia nyelve?
Sivadó Ákos, MTA BTK Filozófiai Intézet: "Felvágni az állami ereket": fiziológiai metaforák a 17. századi brit "társadalolmtudományos" gondolkodásban
Tuboly Ádám Tamás
, PTE Filozófia Doktori Iskola - Elméleti és gyakorlati kérdések: az explikáció dialektikája
Kovács Kálmán Árpád,VERITAS Történetkutató Intézet, PE AET - A filozófiai nyelve a protestáns „hit és tudomány” vitákban a 19. század második felében
András Ferenc, PEAET - David érve
Molnár László, Nyugat-magyarországi Egyetem: A művészet mint kommunikáció
Mészáros Tímea, SZTE Néprajzi- és Kulturális Antropológiai MA - A kéz szimbolikája
Véber Virág, ELTE filozófia MA - A morális felelősség metakommunikációja
Dombrovszki Áron, PTE filozófia BA - Sainsbury érvéről az absztrakt artefaktualizmus ellen
Varga Ádám Zoltán, PE szabad bölcsészet BA - A kompatibilista és inkompatibilista álláspontok eltérő értelmezései a szabad akaratról
Riskó Annamária, PE szabad bölcsészet BA - A gondolat nyelve
Andráskó Flóra, PE szabad bölcsészet BA - The Devil’s Dictionary, avagy a humor nyelve
Vajna Szabina, PE szabad bölcsészet BA - Jog, etika és a hétköznapi nyelv
Balogh Krisztián, PE műszaki manager Bsc - Képes vagyok a nyelvújításra?
Horváth Virág, PE magyar BA - A slam nyelve és filozófiája
Nagy Petra, PE szabad bölcsészet BA - A színház nyelve
Gáncs Orsolya, PE szabad bölcsészet BA - A filmművészet nyelve és annak kifejező eszközei