Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság szakmai ankétja

Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság szakmai ankétja
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum

Program
2023. február 1.

Török Béla: Elnöki köszöntő, a munkabizottság helyzete, jövőképe

A vas hatalma a szkítáktól az Árpád-korig
levezető elnök: Török Béla

Ércből fém - vaskohászat
1. Gömöri János: Valóban vasból van a 'kettős honfoglalás' kérdésének egyik kulcsa? Pannóniai vaskohászat Avaria "trianonjától" a magyar honfoglalásig.
2. Gallina Zsolt - Gulyás Gyöngyi – Török Béla: Avar vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében - könyvelőzetes
3. Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi: Késő avar kori kohótelep és Karoling kori centrum Kaposvár közelében.
4. Tena Karavidović - Tajana Sekelj Ivančan (Zagreb): Iron production in the Drava River valley (Croatia) during late antiquity and Early Middle Ages
5. Jenei Anita – Horváth Antónia – Gál Viktor: 10-11. századi vaskohászat emlékei Kazincbarcika határában.
6. Romat Sándor: Eredmények az Érmelléki Árpád-kori vaskohászattal kapcsolatban
7. Szörényi Gábor: A "Dedus projekt" - Összefüggések a bükki várak és a vas között
A fém felhasználása - vasművesség
8. Szabó Gábor - Bíró Péter - Mogyorós Péter - Barcsi Marcell: Egy kora vaskori vasművességi centrum nyomában Dédestapolcsány-Verebce-bércen.
9. Kiss P. Attila: 5. századi fegyverművesség.
10. Török Béla – Barkóczy Péter – Tóth Boglárka: 10. századi kardok archeometriai vizsgálata
11. Zágorhidi Czigány Bertalan: "Kétélű fegyver"
Fókuszban a rekonstrukciók
12. Thiele Ádám: Az avar- és honfoglalás kori vaskohászat rekonstrukciója és a damaszkolt pengék archeometallurgiája
13. Félegyházi Botond: Fegyver-rekonstrukciók technikai fogásai a Szent István lándzsa és kora újkori szablyák fókuszában.
14. Haramza Márk: Fegyvertörténeti kutatások a Dél-Dunántúlon - a készítéstechnika kutatásától a rekonstrukcióig (10-16. század)


2023. február 2.
Különböző anyagok és tevékenységek a paleolitikumtól az Árpád-korig
levezető elnök: Gallina Zsolt

Kő és fém
1. T. Biró Katalin: A Bakony őskori kőeszköz-nyersanyag lelőhelyeinek és ipartelepeinek kutatása
2. Tóth Zoltán Henrik: A magyar pattintott kőeszköznyersanyag-kitermelőhelyek kutatásának új eredményei és lehetőségei
3. Török Béla – Barkóczy Péter: Vatta-Telekoldal dűlő késő bronzkori fémtárgyainak vizsgálatai
4. Mozgai Viktória, Horváth Eszter, Miháczi-Pálfi Anett, Szenthe Gergely, Hajnal Zsuzsanna, Schilling László, Bajnóczi Bernadett: Nemesfémtárgyak az 5. századi Kárpát-medencében
5. Langó Péter: Nagyteremiai függők: készítéstechnikai kérdések és párhuzamok
Mindennapi élet és viselet az avar kortól a kora újkorig
6. Szenthe Gergely: Az erdélyi só avar kori bányászatának és elosztásának problémája egy jellegzetes leletcsoport tükrében: értelmezési kísérlet
7. Básti Zsófia: Az avar kori Kárpát-medence szövetei négy temető tükrében
8. Gulyás Gyöngyi - Harangi Flórián: Kora avar kori viseleti rekonstrukciók lehetőségei a Babarci temető kapcsán
9. Harangi Flórián: A honfoglalás- és kora Árpád-kor textilkultúrája. Textilmaradványok és eszközleletek az iparrégészet szemszögéből.
10. Mestellèr János: A 10. századi magyar viselet rekonstrukciós lehetőségei
11. Zay Orsolya: "Aranyas fonalból csinált főkötő" - a társadalmi identitás meghatározása a régészeti leleten keresztül
12. Egervári Márta: Ruharekonstrukció lépései két kora újkori viselet alapján
Fókuszban a fegyverhasználat - kísérleti régészet és hagyományőrzés
13. Kiss Attila: "Tegezük, mint a nyitott sír, s valamennyien hősök" (Jer.5,16.)
A szkíták íjászata a régészeti leletek, ábrázolások és a gyakorlati alkalmazás alapján (Zengő Nyíl Történelmi Íjásziskola és Kísérleti Régészeti Műhely)
14. Kiss Attila, Pári Vilmos: Az avar íjász felszerelés rekonstrukciójának nehézségei (Magyar Történelmi Íjász Társaság)
15. Tompa Balázs (Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület): A lándzsa használat technikáinak változásai a magyar haderőben a 10-12. század között

Az előadások 15 perces időtartamúak, amelyeket 5 perces hozzászólások, kérdés-feleletek követnek.

A rendezvény zártkörű.  A részvétellel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségek egyikén érdeklődjenek:  

e-mail: gallinazsolt@gmail.com
tel: 06-30-3321757

 


Gallina Zsolt és Török Béla
a munkabizottság titkára és elnöke