Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920 – 2020

Időpont: 2021. szeptember 17-18.
Helyszín: Áldos Panzió (Farád, Győri út 20.)Az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottságga és a Százak Tanácsa tisztelettel meghívja Önt a "Nemzeti identitás - magyar iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920 – 2020" című konferenciára.


2021. szeptember 17. 15.00-18.00 óra


Köszöntő
       Dr. Németh Ferenc – Dr. Szijártó István – Dr. Szabó Péter

TÖRTÉNELEM ÉS IGAZSÁG
Dr. Jerzy Snopek
a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete

A VIDÉKFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
Dr. Nagy István
agrárminiszter
 
PhD disszertációk a fenntarthatóságért
Dr. Kováts-Németh Mária, a MPT VEAB SZB. titkára

Teendőink a minőségi élelemért, a vidék megmentéséért
Prof. dr. Márai Géza kutató, a SZT tagja

Környezettudatos viselkedéskultúra – nemzeti identitás
Dr. Kováts-Németh Mária és Dr. Borbély Károly szerzők

Felkért hozzászólók: Bakos István, Lévai Attila, Duray Miklós, Foltán László,
Keserű Katalin, May Attila, a SZT tagjai


2021. szeptember 18. 8.30-12.00 óra

Nemzetünk igazi alkotmánya anyanyelvünk és kultúránk
Dr. Szijártó István CSc, irodalomtörténész, egy. docens, a Százak Tanácsának elnöke

Oktatáspolitika a rendszerváltozás után 1994-től 2000-ig
Dr. h.c. Szabó Péter PhD, KJE rektora, a Szakbizottság elnöke, a SZT tagja

A magyar iskolarendszer jellemzői 1920-2020
Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc, egyetemi magántanár, a SZB bizottság titkára

A szlovákiai magyar református iskolarendszer a rendszerváltozástól napjainkig
Mgr. Lévai Attila PhD a SJE RTK dékánja, a SZT tagja

„Az oskolák fölöttébb szükséges voltáról”
Szőcs Judit, a GKI volt igazgatója

A felvidéki magyar iskolahálózat problémái és megoldási lehetőségei 1990-2020
Prof. dr. Albert Sándor, a SJE első rektora, a SZT tagja

Hagyományok és változások a lengyel iskolarendszerben
az elmúlt 70 év távlatából
Dr. Gizińska Csilla a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének vezetője

Magyarságkutatásaink két évtizede
Dr. habil Garaczi Imre CSc, a MTA VEAB alelnöke

A magyar falu sorskérdései
Bakos István a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora

Bécsi Napló az európai szellemű magyarságért
Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője

A magyarságtudat kialakításának lehetőségei
Dr. Németh Ferenc c. docens, nemzetközi borbíró, SZT tagja

Levéltári kutatásaink Felvidéken
Áldozó István igazgatóh., GY-M-S Megyei Levéltár

Nevelés- és művelődéstörténet a magyarság megőrzéséért
Dr. Tölgyesi József a Neveléstörténet főszerkesztője

A művészet szerepe a nevelésben
Dr. Borbély Károly festőművész, a SZT tagja

Egészségtudatosság és magyarság
Dr. Somogyi Angéla egyetemi docens

Hozzászólások
Barátka Agnieszka, Dr. Csenger Lajosné, Dr. Unti Mária

Zárszó - állásfoglalás


Részletes meghívó, program