Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A változó oktatási környezet kihívásainak szociológiai aspektusai

A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Szociológia Munkabizottságának konferenciája

Időpont: 2021. november 16. kedd 9:30
Helyszín: VEAB Székház (Veszprém, Vár utca 37.)

Az elmúlt évek oktatási reformjai, külső elvárások változásai a szociológiai kutatásokban is megjelentek. Ezen a tudományos előadási napon a kutatók az elmúlt évek jellemző trendjeit, tendenciáit mutatják be.Középpontba kerül a digitális kihívások és megújulás közép és felsőfokú oktatásban, a szakképzés speciális kihívásai. Kitekintünk a változásra, mint társadalmi tanulás folyamatára és bemutatásra kerül, hogy az oktatásban bent lévő humánerőforrás, a pedagógusképzés és az egyetemi utánpótlás nevelés összehasonlításának eredményeként milyen új fejlesztési kihívások jelennek meg.A témák egy-egy mintát jelentenek ennek a területnek az élő szövetéből, mely eredmények hasznos tanulságokkal szolgálnak az oktatási rendszer aktuális állapotának jellemzéséhez.

 Levezető elnök: Mészáros Attila

Tervezett előadások:

- Velics Gabriella: Közösségszervezés 2.0 – a digitális megújulás lehetőségei

- Ivony Éva PhD: Vélemények a PhD képzésről – egy doktori pályakövetési felmérés tapasztalatai

- Mészáros Attila: A pályán lévő pedagógusok és az egyetemi hallgatók érzelmi intelligenciájának összehasonlítása

- Nagy Tamás: A középfokú szakképzés átalakulása: előzmények, lehetőségek, megoldások

- Andrek Andrea: A 2020/2021 „hibrid” tanév oktatási tapasztalati az oktatók és a diákok szemszögéből

- Leveleki Magdolna: Közvetítő ágensek a társadalmi tanulás folyamatában

- Ládonyi Zsuzsanna, Asztalos Bernadett, Semsey Gábor: Online oktatás jó gyakorlatai és fejlesztendő területei


Kapcsolattartó: Ládonyi Zsuzsanna, Szociológia Munkabizottság titkára


Meghívó