Magyar tudományos akadémia

Veszprémi területi bizottsága

A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében V. - A Hit -Tudomány - Művészet jelene a Kárpát medencében

A VEAB Neveléstudományi Szakbizottság, a Kodolányi János Egyetem, Selye János Egyetem, BB Egyetem és a Százak Tanácsa  nemzetközi  konferenciája "Humán tudományok" címszóval

Időpont: November 12-13. (péntek -szombat)
Helyszín: Áldos Panzió, Farád

 

Az ülés témája:

A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében című 6. konferenciánk alkalmával a Neveléstudományi Szakbizottság összegzi az utóbbi 25 év eredményeit, s megfogalmazza azokat az irányokat, melyek a magyar kultúra örökségeként elősegítették az iskolai nevelést, az egyén kiteljesedését, a hit, tudomány és művészet kellő megbecsülését. Állást foglal közös feladatunk mellett, hogy mindenki értse és magáénak vallja: az iskola meghatározó értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő intézmény.

Konferenciánk kiemelt célja, hogy a konstruktív életvezetés feltételrendszerét megismertessük és a döntéshozók figyelmébe ajánljuk. Továbbra is célunk, hogy felhívjuk a figyelmet minél szélesebb körben a hiteles tényanyagok ismeretének szükségességére; a kiváló tudós tanárok munkájának példájának követésére; valamint segítsük a tudomány művelését vállaló fiatalok, hallgatók munkáját annak felismerésében is, hogy a jövő formálásához nélkülözhetetlen a múlt ismerete, elfogulatlan értékelése, a generációk párbeszéde. A konferencia három hangsúlyos egysége:

 1. A hittan tanításának szerepe és gyakorlata a Kárpát – medencében.
 2. A tudomány - hit – művészet feltételrendszere Középkelet-Európában különös tekintettel a tanítóképzésre.
  3. A művészeti oktatás szerepe a személyiség fejlesztésében.

Mindhárom egységben fontos a rendszerváltás és az európai folyamatok hatásának értékelése az egyes országokban.

Program:

November 12. 14-18.00.

- Dr. h.c. Szabó Péter PhD, a KJE rektora: A modellváltás jelentősége, lehetőségei a felsőoktatásban.
- Dr. Szijártó István CSc, a Százak Tanácsa elnöke: Nemzetünk igazi alkotmánya anyanyelvünk és kultúránk
- Prof. dr. Réthy Endréné CSc: Személyes konstrukciók értéktartománya és a személyiség tágabb tudományos perspektívái
- Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc: A tudomány felelőssége – Magyarság-kutatásunk 25 éve

17.00.: Kerekasztal:  A tudomány – hit – művészet feltételrendszere Középkelet-Európában különös tekintettel a tanítóképzésre.
Felkért előadók:

  • Dr. habil  Somogyi Alfréd dékán, SJE RTK,
  • Dr. Lévai Attila prodékán, SJE RTK,
  • Dr. habil Lukács Olga  dékán - BBE RTK,
  • Rácz D. Ignác premontrei testvér

Hozzászólók: Az albizottságok vezetői, a SZT tagjai.

 

November 13. szombat: 9-13 óráig

- 9 -11.00: Az albizottságok vezetőinek, a SZT tagjainak előadásai
- 11-12.30: Pódiumvita - állásfoglalás

 


Kapcsolattartó: Kováts-Németh Mária